Visual

Samen beter: Basalt en Resonans

De best passende zorg en het beste onderwijs voor elk kind. Dat zijn de uitgangspunten in de unieke samenwerking tussen Basalt revalidatie en Resonans speciaal onderwijs. Op 22 december 2020 tekenden de bestuurders van Basalt, Willem Wiegersma, en Resonans, Iepe Roosjen, een samenwerkingsovereenkomst. Daarin bekrachtigen zij de unieke samenwerking tussen onderwijs en zorg tussen beide organisaties.

Onlosmakelijk verbonden

Onderwijs en kinderrevalidatie zijn in Leiden, Den Haag en Delft onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de afgelopen tijd hebben beide organisaties een kwaliteitsslag gemaakt door duidelijke afspraken te maken over deze samenwerking. Basalt en Resonans bieden elk vanuit hun eigen expertise geïntegreerde zorg en onderwijs voor elk kind.

Antwoord op complexe onderwijs/zorgvragen

Kinderen met een aangeboren aandoening of ziekte hebben naast onderwijs ook zorg nodig. Hiervoor kunnen zij terecht bij Basalt en Resonans. Beide instellingen bieden samen een zo goed mogelijk antwoord op de complexe zorg- en onderwijsvraag van deze kinderen en hun ouders. Het is uniek dat één revalidatie-instelling met één onderwijsorganisatie een groot deel van Zuid-Holland bedient. Samen beter, beter samen!