Visual

Kinderhandschrift door lockdown verslechterd

‘De letters dansen op het papier en de hanenpoten zijn slecht leesbaar. Het ging al bergafwaarts met het handschrift van basisschoolkinderen, maar door de langdurige lockdown en het thuisonderwijs is het nog minder leesbaar geworden. Ze zijn op eigen houtje aan de slag gegaan.’

Dat schrijft RTL Nieuws in mei 2021 naar aanleiding van een onderzoek door kinderfysiotherapeut Anneloes Overvelde. Ze is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Overvelde: ‘Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat het belangrijk is om met de hand te schrijven. In de lagere groepen is het zinvol omdat kinderen die met de hand schrijven letters en woorden beter inprenten in hun hersenen.’

Lees hier het hele artikel van RTL Nieuws.

8,5 miljard voor leerachterstand

Leerlingen in het (speciaal) basis- en middelbaar onderwijs hebben een flinke leervertraging opgelopen door de sluiting van de scholen. Daarnaast hebben zij ook nog last van de aangepaste lesvormen vanwege de corona-uitbraak.

Daarom maakt het demissionaire kabinet 8,5 miljard euro vrij om de leerachterstanden aan te pakken die zijn ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Basisscholen krijgen gemiddeld 180.000 euro, voor middelbare scholen is dit 1,3 miljoen. Met het geld kan ondersteuning bekostigd worden die zich richt op de persoonlijke en praktische ontwikkeling van de leerlingen. Ook is hiermee ondersteuning mogelijk van leerlingen die het moeilijk hebben.

Twijfels over voldoende leerkrachten

Op Nu.nl valt te lezen dat onder meerdere onderwijsvakbonden twijfels leven of er wel voldoende leerkrachten zijn om de onderwijsachterstanden in te halen. Een groot deel van de keuzeopties in het Nationaal Onderwijs Programma vraagt ‘extra handjes’, terwijl er een groot tekort is aan leraren en die vraag de komende jaren alleen maar oploopt.

Lees het artikel op Nu.nl.