Visual

Google-software voor onderwijs onder de loep

Op 1 maart werd bekend dat Google niet aan alle voorwaarden voldoet bij het verzamelen van metadata bij het gebruik van Google Workspace for Education. Deze software gebruiken een aantal van onze scholen om in te loggen op een Chromebook of om te werken met Cloudwise. Met deze verzamelde data kan Google geanonimiseerd zien wat gebruikers aanklikken, hoe lang ze ingelogd blijven en welke zoekopdrachten worden gedaan. Het gaat niet om persoonlijke gegevens of individuele (leer)resultaten. Er is geen sprake van een datalek en er zijn geen gegevens gedeeld met externe partijen.

Ons schoolbestuur heeft zeer beperkte invloed op de voorwaarden van Google. Daarom werken we nauw samen met de PO-raad, die hierover in gesprek is met Google. Wij wachten de uitkomsten van dit traject af. Op dit moment is er geen reden om onze werkwijze aan te passen, mocht hier verandering in komen, dan informeren wij u daarover.