Visual

Hybride onderwijs op Vso Leystede: iedereen doet mee!

Bij hybride onderwijs volgt een deel van de leerlingen de les online, terwijl de rest in het klaslokaal de les volgt. Tijdens de schoolsluitingen door corona zijn onze leraren steeds beter geworden in het geven van online onderwijs.

Online aansluiten
Telkens mocht een deel van de leerlingen naar school komen, terwijl het andere deel vanuit huis de les volgde. Vso Leystede is zich gaan verdiepen in hybride onderwijs. Onze school in Leiden wil hier komend schooljaar structureel inhoud aan geven, om verzuim tegen te gaan. In principe komen leerlingen gewoon naar school. Leerlingen die niet naar school kunnen, maar niet ziek zijn, kunnen online aansluiten. Zo kan zoveel mogelijk iedereen meedoen!

Leerlingen wisselen van klas
Dit betekent dat alle lessen via het digiboard worden gegeven. Daarom zullen in het nieuwe schooljaar niet de docenten, maar de leerlingen van lokaal wisselen na elke les. Dat zal even wennen zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat het gaat lukken. De school is nu al bezig om dit straks in goede banen te leiden.