Visual

Leuke baan als bovenschools stagecoördinator?

Resonans heeft zes scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, verdeeld over de afdelingen zml (zeer moeilijk lerenden) en mytyl/tyltyl (lichamelijk en meervoudig beperkte leerlingen). Resonans biedt onderwijs aan leerlingen van 4-18 jaar. Wij gaan daarbij uit van kansen en mogelijkheden. Leerlingen stromen uit naar een arbeidsplaats of een vorm van dagbesteding. Ter voorbereiding doorlopen zij onder andere interne en externe stages.

Wij zijn op zoek naar een:

Bovenschools stagecoördinator (WTF 0,6)

Wil jij je talent inzetten om onze leerlingen voor te bereiden op een waardevolle plek in de samenleving. En werk je daarbij vanuit het motto maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid? Dan ben jij die enthousiaste collega, die als bovenschools stagecoördinator vormgeeft aan arbeidsvoorbereiding en arbeidstoeleiding.

Wat vragen we?

De bovenschool stagecoördinator:
 • doet beleidsvoorstellen ten aanzien van arbeidstoeleiding, stages en certificering;
 • werft actief nieuwe stageplaatsen en onderhoudt een dekkend netwerk;
 • neemt waar nodig deel aan MT-overleggen binnen het vso;
 • is de Resonans-brede contactpersoon voor stage, dagbesteding en arbeidstoeleiding;
 • neemt deel aan interne en externe werkgroepen;
 • is medeverantwoordelijk voor de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt;
 • organiseert bijeenkomsten voor de stagebegeleiders van de scholen;
 • informeert over wet- en regelgeving t.a.v. Wajong, Wet Arbeidsmarkt in Balans etc.

Plaats binnen de organisatie

De bovenschools stagecoördinator:
 • heeft een centrale plaats binnen de vso-afdelingen van Resonans;
 • beweegt zich tussen de verschillende scholen;
 • heeft intern contact met leerlingen, leerkrachten, intern begeleiders en teamleiders;
 • legt hiërarchisch verantwoording af aan de sectordirecteur zml/pro/vmbo.
Wij zoeken iemand die:
 • mensen verbindt en inspireert;
 • initiatiefrijk en ondernemend is;
 • communicatief sterk is, mondeling en schriftelijk;
 • handelt vanuit het belang van de leerling;
 • ervaring heeft of bekend is met de doelgroep;
 • beleidsplannen kan opstellen.
Functie-eisen:
 • relevante hbo-opleiding;
 • kennis van de participatiewet;
 • masterdiploma of bereidheid tot het behalen hiervan.

Wat bieden we?

 • een uitdagende, zelfstandige functie voor drie dagen per week (WTF 0,6);
 • veel ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling;
 • een tijdelijk dienstverband voor een jaar met uitzicht op een vaste betrekking;
 • salaris L11, met uitzicht op L12.

Procedure

Zie jij jezelf als bovenschools stagecoördinator aan de slag gaan bij onze organisatie? Mail je cv en motivatiebrief vóór 9 oktober 2019 naar info@resonansonderwijs.nl.

Wil je graag meer weten, neem dan gerust contact op met Stijnie de Graaf:
tel 06 49 87 81 15.

De gesprekken vinden plaats in de week van 14 oktober 2019.