Visual

Maak kennis met De Oeverpieper

Je mag er zijn! Onder dat motto heeft onderwijs-zorgarrangement De Oeverpieper in Noordwijk een speciale aanpak voor leerlingen van 6 tot en met 16 jaar met een zeer intensieve ondersteuningsbehoefte. Stichting Resonans en Stichting ’s Heeren Loo werken hier nauw samen voor het beste onderwijs en de beste zorg. Het team van De Oeverpieper zet zich met hart en ziel in voor de leerlingen, die functioneren op licht verstandelijk beperkt niveau. Vaak is sprake van ontwikkelingsachterstand en gedragsproblematiek. De Oeverpieper is voor deze kinderen de laatste strohalm wat betreft het onderwijs. Onderwijs en zorg gaan op De Oeverpieper hand in hand, waarbij het aanbod aansluit op de individuele behoefte van elke leerling.

In deze film vertellen teamleden, een leerling en een ouder over De Oeverpieper.
Kijk mee!