Visual

Manifest speciaal onderwijs

Het bedrag dat vanuit het ministerie van Onderwijs beschikbaar wordt gesteld is een mooi begin. Incidentele bedragen repareren echter niet de schade die het onderwijs jarenlang heeft opgelopen. De schoolbesturen van het (voortgezet) speciaal onderwijs en de vereniging LECSO roepen op tot structurele oplossingen. Om het belang van echt passend en kwalitatief goed onderwijs te onderstrepen, schreven zij dit manifest.

Resonans ondersteunt dit initiatief.
Deel het manifest alstublieft online in uw netwerk: #ookhetspeciaalonderwijs