Visual

Teamleider De Duinpieper (DC-functie, WTF 0,8)

Wij zoeken een enthousiaste teamleider voor onze school De Duinpieper, die integraal verantwoordelijk is voor de locatie. De Duinpieper is een school in Noordwijk voor speciaal onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. De Duinpieper werkt nauw samen met Het Duin voor voortgezet speciaal onderwijs en De Oeverpieper; een onderwijs-zorgarrangement. Op De Duinpieper zijn circa 30 personeelsleden werkzaam. De teamleider valt hiërarchisch onder de sectordirecteur zml/pro/vmbo en is integraal verantwoordelijk voor de eigen afdeling/locatie.

De teamleider die wij zoeken:

 • geeft leiding aan het onderwijs, het personeel en de organisatie van de school, in het bijzonder aan teamontwikkeling en zelforganisatie van het team;
 • vertaalt het stichtingsbeleid in de school;
 • is verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van de school;
 • geeft richting aan ontwikkeling, vernieuwing en uitvoering van het (opbrengstgericht) onderwijs;
 • levert een bijdrage aan het ontwikkelen van meerjarenbeleid op sector/locatieniveau;
 • is verantwoordelijk voor de rapportage en verantwoording van alle processen binnen de school en legt hierover verantwoording af aan de sectordirecteur.

Wij bieden:

 • een uitdagende werkomgeving en functie;
 • mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling;
 • een betrokken en gemotiveerd team.

Voor deze functie komen wij graag in contact met kandidaten die:

 • beschikken over hbo+ werk- en denkniveau;
 • beschikken over onderwijs- en managementervaring;
 • de opleiding tot schoolleider gevolgd hebben of bereid zijn deze te volgen;
 • beschikken over managementtechnieken en kennis hebben van organisatie-, financieel- en kwaliteitsbeleid;
 • kennis hebben van de landelijke en regionale ontwikkelingen in de sector en overheidsregelgeving;
 • goed kunnen communiceren en samenwerken met alle geledingen binnen de school alsook met externe partijen zoals ouders en schoolgerelateerde organisaties;
 • affiniteit hebben met de leerlingen;
 • stevig in hun schoenen staan.

De teamleider in enkele kernwoorden omschreven: ontwikkelingsgericht, motiverend, inspirerend, ondernemend, doortastend, transparant, daadkrachtig en collegiaal.

Rechtspositie
Bezoldiging (DC) en aanstelling zijn overeenkomstig de cao-PO.

Meer weten?
Inlichtingen over deze functies kunnen worden ingewonnen bij mevrouw S. de Graaf, telefoon (06) 49 87 81 15), sectordirecteur.

Sollicitaties
Schriftelijke sollicitaties voorzien van Curriculum Vitae kunt u vóór 15 september aanstaande richten aan: info@duinpieper.nl

De gesprekken vinden plaats op woensdag 18 september.
Een ontwikkelassessment maakt deel uit van de procedure.