Visual

We gaan voor kwaliteit!

De scholen van Resonans staan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dit jaar haalden De Thermiek, Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum uit Leiden de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO). Een mooie prestatie!

De Maurice Maeterlinckschool uit Delft, De Witte Vogel uit Den Haag en De Keerkring uit Zoetermeer haalden in 2016 al de toetsing op basis van de KSO. We zijn dus hard op weg om alle Resonans-scholen gekwalificeerd te krijgen. Tijdens de audit kijkt de certificeerder onder andere naar de koers, de organisatie, de kernprocessen en de resultaten van de scholen. Het comité was erg te spreken over de praktijkgerichte verbouwing van Het Metrum. Leren door doen krijgt hierdoor nog meer inhoud. De betrokken teams die oog voor de leerling hebben, werden in het bijzonder genoemd. Ook het onderwijs-zorgarrangement De Kleine Pont van Korte Vlietschool en de kwaliteitsslag in protocollen van De Thermiek vielen de auditoren positief op. Het werken met het Landelijk doelgroepenmodel door alle scholen werd in het rapport geroemd.

Resonans is blij met het enorme werk dat de scholen hebben verzet om de KSO te halen. Het bewijst dat we echt gaan voor kwaliteit, met de leerling centraal. Gefeliciteerd met het behaalde resultaat!