Visual

Resonans biedt speciaal onderwijs, zorg en onderwijsondersteuning, waarbij ieder talent telt. De leerling van 4-20 jaar staat bij ons centraal! ‘Wij gaan uit van mogelijkheden en kansen’

Lees meer »

Waar staan wij voor?

Alle kinderen hebben recht op onderwijs dat hun talenten maximaal ontwikkelt. Soms hebben kinderen complexe ondersteuningsvragen. Voor hen zijn gespecialiseerd onderwijs, zorg en onderwijsondersteuning noodzakelijk. Het aanbod van Resonans biedt hierop een passend antwoord. Iedere leerling is anders, iedere leerling is uniek!

Lees meer »

Onze scholen

Resonans is gericht op ondersteuning van onze zes speciaal onderwijsscholen met in totaal achttien afdelingen. We hebben zml-scholen: Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum, De Duinpieper/ Het Duin/ De Oeverpieper, Vso Leystede en De Keerkring. Daarnaast scholen voor lb/(e)mb/lz: Maurice Maeterlinckschool, De Witte Vogel en De Thermiek.

Lees meer »

Ons netwerk

Resonans heeft als motto ‘Samen beter, beter samen’. Dit komt tot uitdrukking in de samenwerking met ouders op onze scholen, met partners en binnen de samenwerkingsverbanden. Bij Resonans is integraal werken een speerpunt. Onderwijs, zorg en ondersteuning leveren vanuit een gezamenlijke aanpak het beste resultaat voor onze leerlingen.

Lees meer »

Praktijklessen op school

Ik leer veel van de praktijklessen op school, waardoor ik beter ben voorbereid op mijn toekomst.

Onze organisatie

Resonans is een organisatie met korte lijnen. We willen bereikbaar en benaderbaar zijn voor de professionals op onze scholen en onze partners. Onze stichting omarmt het 6R-model als vliegwiel voor de aansturing van de organisatie. Het is een manier van werken die uitgaat van richting geven en ruimte bieden, de basis voor de inrichting van onze organisatie.

Lees meer »

Praat met ons mee

Ouders en medewerkers kunnen meepraten en meebeslissen over de organisatie van de stichting, de scholen en de inrichting van het onderwijs. Dat gebeurt via de medezeggenschap bij Resonans. Daarnaast hebben we ook een vinger in de pap binnen de samenwerkingsverbanden. Dat gebeurt via de zogeheten ondersteuningsplanraden (OPR).

Lees meer »

Kom bij ons werken

‘Vakmanschap, meesters in gespecialiseerd onderwijs’. Dat staat voor medewerkers die bij Resonans het beste uit onze leerlingen halen. We vinden een passend antwoord op hun ondersteuningsvragen. Daarbij gaan we uit van hun talenten. We doen dat samen met de leerlingen, ouders en een team van deskundigen. Werken bij Resonans is speciaal!

Direct naar vacatures

Meer over vacatures »