Visual

Resonans biedt speciaal onderwijs en onderwijsondersteuning, waarbij ieder talent telt. De leerling van 4-18 jaar staat bij ons centraal! ‘Wij gaan uit van mogelijkheden en kansen’

Lees meer »

Waar staan wij voor?

Wij zijn experts in speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Met ons aanbod in onderwijs en  ondersteuning in een doorgaande leerlijn sluiten we aan bij de mogelijkheden van iedere leerling. Bij Resonans bereiden leerlingen zich voor op hun toekomst: op het vervolgonderwijs, werk en/of dagbesteding, wonen en vrije tijd. Voor iedere leerling is er perspectief!

Lees meer »

Onze scholen

Resonans is gericht op ondersteuning van onze zes speciaal onderwijsscholen met in totaal achttien afdelingen. We hebben zml-scholen: Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum, De Duinpieper/ Het Duin/ De Oeverpieper en De Keerkring. Daarnaast scholen voor lb/(e)mb/lz: Maurice Maeterlinckschool, De Witte Vogel, De Thermiek en Vso Leystede.

Lees meer »

Ons netwerk

Bij Resonans geloven we in de kracht van het collectief. We staan voor een integrale aanpak van onderwijs en ondersteuning voor onze leerlingen. Daarom werken we intensief samen met leerlingen, ouders, professionals en partners die ons onderwijs ondersteunen of aanvullen. Samen bieden we onze leerlingen een passend, stimulerend en innovatief aanbod.

Lees meer »

Praktijklessen op school

Ik leer veel van de praktijklessen op school, waardoor ik beter ben voorbereid op mijn toekomst.

Onze organisatie

Resonans is een organisatie met korte lijnen. We willen bereikbaar en benaderbaar zijn voor de professionals op onze scholen en onze partners. Onze stichting omarmt het 6R-model als vliegwiel voor de aansturing van de organisatie. Het is een manier van werken die uitgaat van richting geven en ruimte bieden, de basis voor de inrichting van onze organisatie.

Lees meer »

Praat met ons mee

Ouders en medewerkers kunnen meepraten en meebeslissen over de organisatie van de stichting, de scholen en de inrichting van het onderwijs. Dat gebeurt via de medezeggenschap bij Resonans. Daarnaast hebben we ook een vinger in de pap binnen de samenwerkingsverbanden. Dat gebeurt via de zogeheten ondersteuningsplanraden (OPR).

Lees meer »

Kom bij ons werken

‘Persoonlijk meesterschap.’ Dat staat voor onze professionals die professionele ruimte krijgen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Zij zijn voorlopers in hun vakgebied en vormen een team met veel expertise. Zij hebben eigen waarden en talenten, en halen het beste uit leerlingen, samen met ouders en deskundigen. Werken bij Resonans is speciaal!

Direct naar vacatures

Meer over vacatures »