Visual

Documenten

Beleidsdocumenten

Koersplan Resonans 2024-2028 (download PDF)
Koersplan Resonans 2024-2028 (online)

Populair (verkort) jaarverslag Resonans 2022
Jaarverslag Resonans 2022
Fusierapport
Klachtenregeling Resonans
Strategische notitie 2020-2024
Gedragscode integriteit
Extern meer slagkracht
Code goed bestuur
CAO PO 2023-2024
Wettelijke procedure aanmelding leerlingen
Privacyreglement (IBP-Informatiebeveiliging en Privacy)
Stelsel van kwaliteitszorg Resonans

Documenten van de scholen

Schoolplannen

Schoolplan De Keerkring so 2020-2024
Schoolplan De Keerking vso 2020-2024
Schoolplan De Witte Vogel so 2020-2024
Schoolplan De Witte Vogel vso 2020-2024
Schoolplan De Duinpieper 2020-2024
Schoolplan Het Duin 2020-2024
Schoolplan Het Metrum 2020-2024
Schoolplan Korte Vlietschool 2020-2024
Schoolplan Vso Leystede 2020-2024
Schoolplan Maurice Maeterlinckschool so-m 2020-2024
Schoolplan Maurice Maeterlinckschool so-mb 2020-2024
Schoolplan Maurice Maeterlinckschool vso 2020-2024
Schoolplan De Oeverpieper 2020-2024
Schoolplan De Thermiek so-a 2020-2024
Schoolplan De Thermiek so-mb 2020-2024
Schoolplan De Thermiek so-t 2020-2024
Schoolplan De Thermiek vso-db 2020-2024

Schoolgidsen

Schoolgids De Oeverpieper 2023-2024
Schoolgids Het Duin 2023-2024
Schoolgids De Duinpieper 2023-2024
Schoolgids Korte Vlietschool 2023-2024
Schoolgids Het Metrum 2023-2024
Schoolgids De Thermiek so 2023-2024
Schoolgids De Thermiek vso 2023-2024
Schoolgids Vso Leystede 2023-2024
Schoolgids Maurice Maeterlinckschool so 2023-2024
Schoolgids Maurice Maeterlinckschool vso 2023-2024
Schoolgids De Witte Vogel 2023-2024
Schoolgids De Keerkring so 2023-2024
Schoolgids De Keerkring vso 2023-2024

Schoolkalenders

Kalender De Oeverpieper 2023-2024
Kalender Het Duin 2023-2024
Kalender De Duinpieper 2023-2024
Kalender Korte Vlietschool 2023-2024
Kalender Het Metrum 2023-2024
Kalender De Thermiek 2023-2024
Kalender Maurice Maeterlinckschool 2023-2024
Kalender De Witte Vogel 2023-2024
Kalender De Keerkring so 2023-2024
Kalender De Keerkring vso 2023-2024

Nieuwsbrieven

Beter Samen 27, december 2023
Beter Samen 26, oktober 2023
Beter Samen 25, juli 2023
Beter Samen 24, maart 2023
Beter Samen 23, december 2022
Beter Samen 22, september 2022
Beter Samen 21, maart 2022

GMR

GMR-huishoudelijk reglement Resonans
GMR-reglement Resonans
GMR-statuut Resonans

Examenreglement

Reglement diploma arbeidsmarktgerichte uitstroom
Handreiking diploma vso uitstroomprofiel dagbesteding
Handreiking portfolio uitstroomprofiel dagbesteding