Visual

Action Jeugdsportkamp

Ervaren wat je allemaal wél kan met een beperking? Dat kan tijdens het Action Jeugdsportkamp. Doe mee! Het Action Jeugdsportkamp biedt elke zomer een leuk programma aan voor jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking. Tijdens dit kamp staan leuke en sportieve activiteiten op het programma, samen met leeftijdsgenoten en onder begeleiding van ervaren vrijwilligers. Ook is altijd een verpleegkundige of arts aanwezig. Vanuit onze Leidse Resonans-school Vso Leystede kregen we de tip en wijzen wij u graag op deze mogelijkheid.

Wat is het?

Action Jeugdsportkamp biedt een programma aan voor jongeren tussen de 12 en 17 jaar. De doelgroep is jongeren met een lichamelijke of meervoudige beperking bij wie de lichamelijke beperking primair moet zijn. Onder begeleiding van trainers ondernemen de jongeren verschillende sporten op maat. Ze maken kennis met nieuwe vrienden of ontmoeten oude vrienden. Op zo’n kamp ontstaan de mooiste vriendschappen. Tijdens het kamp staan ook andere leuke activiteiten gepland, bijvoorbeeld een quiz, filmavond of disco. Het kamp vindt plaats van 21 t/m 26 juli 2024. Gedurende de week slapen de kinderen op de school ‘SO Lichtenbeek’ in Arnhem.

Op kamp

Zodra de jongeren op zondag aankomen, krijgen ze een feestelijke ontvangst en begeleiding naar hun kamers. Nadat de ouders zijn uitgezwaaid doet iedereen mee aan de kennismakingsactiviteit. In de kampweek sporten de jongeren twee keer per dag. Bij de inschrijving kunnen de sporters aangeven welke sporten ze graag willen doen. Op woensdag staat voor de hele groep een leuk uitje gepland. Donderdagavond sluit het Action Jeugdsportkamp feestelijk af met een bonte avond, waarna de sporters vrijdagochtend weer worden opgehaald.

Onderneem actie!

Het kan natuurlijk uitdagend zijn om een week op kamp te gaan. Om alvast een voorproefje te geven, heeft Action Jeugdsportkamp een video gemaakt die laat zien hoe leuk het op kamp is:

De organisatie zou het leuk vinden als zoveel mogelijk sporters op de hoogte zijn van deze geweldige week. Zelf interesse? Op de site staat alle informatie over het inschrijven als sporter of als vrijwilliger: https://www.actionjeugdsportkamp.nl/.