Visual

Professionele ruimte

Binnen Resonans willen we professionele ruimte bieden, door mogelijkheden voor medewerkers te creëren en barrières weg te nemen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft herhaaldelijk aangetoond dat professionele ruimte een middel is om de resultaten van de organisatie te verbeteren en de tevredenheid en motivatie van medewerkers te vergroten. Leerlingen en hun ouders plukken hiervan de vruchten.

Dagelijkse praktijk

Deze aanpak komt voort uit het 6R-model dat de basis is van onze organisatiestructuur. Het gaat daarin om richting geven en ruimte bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat we met vakmensen werken, die persoonlijk meesterschap hebben. Zij weten in de dagelijkse praktijk vaak het beste weten wat nodig is voor onze leerlingen.

Persoonlijk meesterschap

Resonans-medewerkers zijn professionals. Zij zijn voorlopers in hun vakgebied en vormen een team met veel expertise. Zij zijn speciaal, met eigen waarden en talenten. Onze professionals hebben en nemen professionele ruimte en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling. Bestuur & directie, afdelingsdirecteuren en stafbureau zijn hierin ondersteunend en richtinggevend.