Visual

Ons netwerk

De sectoren Onderwijs en Zorg hebben grote maatschappelijke belangstelling en zijn daardoor steeds in beweging. Des te belangrijker om onderdeel uit te maken van een krachtig netwerk.

Vanuit de kernwaarde ‘samen beter, beter samen’ spant Resonans zich in om de samenwerking met ketenpartners te behouden en te versterken.

Samenwerkingsverbanden

De kracht van Resonans zit namelijk in de integrale aanpak rond de leerling van onderwijs, zorg en ondersteuning. Wij werken intensief samen met ouders en organisaties die het onderwijs ondersteunen of aanvullen, zoals partners in zorg, revalidatie of (beschut) werk. Verder heeft Resonans zich herkenbaar en krachtig gepositioneerd binnen de samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs

Zorg en onderwijs

Het is fijn dat ik onder schooltijd naar therapie kan. Dan kan ik daarna weer buiten spelen met mijn vriendjes.

Huis van het Onderwijs

Vanuit de samenwerkingsgedachte is ons bestuurskantoor gevestigd in het nieuwe Huis van het Onderwijs in Leiderdorp. Dé plek waar een aantal (speciaal)onderwijs gerelateerde organisaties een meer intensievere samenwerking aan zijn gegaan. Dat zijn Ambulante Educatieve Dienst Leiden, Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden, Openbare Basisscholen Groep Leiderdorp, Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden, Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest en Leo Kanner Onderwijsgroep.

Samenwerken betekent dat je kennis kunt delen, je kwetsbaarheid verkleinen en elkaar kunt ontmoeten. De wens van alle partijen is om de komende jaren steeds meer en intensiever samen te gaan werken. Het gebouw van het Huis van het Onderwijs is kleurrijk, open en inspirerend.