Visual

Onze scholen

Resonans ondersteunt onze scholen in Den Haag, Delft, Leiden, Noordwijk en Zoetermeer. Wij ondersteunen in zaken als financiën, kwaliteit, ICT en onderwijskundige verbetering en vernieuwing.

We gaan daarbij uit van de kernwaarde ‘maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid’ van onze leerlingen. Professionele ruimte voor onze onderwijsteams sluit hierop aan.

Kwalitatief aanbod

Binnen Resonans bundelen we kennis, ervaring en financiële middelen. Samen spelen we proactief in op vernieuwing en ontwikkeling in het onderwijs. Hierdoor krijgen onze leerlingen onderwijs en zorg van hoge kwaliteit. Gespecialiseerd, passend en eigentijds.

Op de leerling afgestemd

We werken ook wel eens met de tablet op school, we hebben dan leuke lessen die je zelf kunt doen.

Actuele onderwijsthema’s

Resonans zet zich in voor actuele thema’s in het onderwijs die raken aan maatschappelijke ontwikkelingen. Ouderbetrokkenheid en gepersonaliseerd leren zijn hier voorbeelden van. Wij vinden dat alle ouders actief betrokken zijn bij de scholen en bij de ontwikkeling van hun kind. Hun mening over ons aanbod en de kansen daarin vinden wij belangrijk. Ook de leerlingen betrekken we, passend bij hun mogelijkheden, actief bij hun eigen leerproces.

Het leren stemmen we af op de individuele ondersteuningsbehoefte. Dat is eigenlijk ook waar gepersonaliseerd leren voor staat: het bieden van unieke, op de leerling afgestemde lessen. Technologische hulpmiddelen zoals IT-systemen en speciale software ondersteunen hierbij.

Regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig

Een ontwikkeling in lijn met passend onderwijs is dat steeds meer gesproken wordt over inclusie. Resonans geeft hier invulling aan via het motto ‘regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig’. We versterken het contact met de maatschappij en het regulier onderwijs. Vanuit Ambulante Begeleiding bieden wij gespecialiseerde onderwijsondersteuning.