Visual

Jaarverslag 2022: samenwerken aan onderwijskwaliteit

Het jaarverslag van Resonans over 2022 is onlangs verschenen, na accordering door de raad van toezicht. Iepe Roosjen en Bob Olders, college van bestuur Resonans, vertellen: ‘In 2022 leek alles weer vrij normaal te gaan verlopen in de samenleving. De terugkeer van leerlingen en medewerkers in het onderwijs was echter geen eenvoudige stap. Iedereen en alles moest wennen aan het ‘normale’ werkritme en aan elkaar. Het ziekteverzuim bleef hoog, de NPO-gelden zijn zo veel mogelijk ingezet, maar er was ook schaarste aan personeel. Alles greep op elkaar in. We hebben veel waardering voor alle medewerkers, leerlingen en ouders om er toch met elkaar het beste van te blijven maken.’

Stelsel van Kwaliteitszorg

In het schooljaar 2022-2023 zijn ook de jaarplannen aangepast om een nieuw ‘Stelsel van Kwaliteitszorg’ op poten te krijgen. Dit vroeg brede inzet in de organisatie van Resonans. Inmiddels weten we dat we weer een voldoende hebben van de inspectie (juni 2023), dus die inzet heeft absoluut zijn vruchten afgeworpen. Financieel was 2022 een bijzonder ‘goed’ jaar met een positief resultaat. Geld dat we inzetten voor optimale onderwijskwaliteit en -middelen.

Lees meer in het populaire (verkorte) jaarverslag 2022.
Bekijk hier het officiële jaarverslag 2022 van Resonans.