Visual

‘Leerkracht op de Korte Vlietschool zijn is top!’

Danique Verdam, zij-instromer op de Korte Vlietschool, vertelt enthousiast over haar loopbaan in het onderwijs. ‘Ik ben eigenlijk gymdocent en hebt de lerarenopleiding voor lichamelijke opvoeding (ALO) gedaan. Die rondde ik zes jaar geleden af, maar had altijd wel de ambitie om ook voor de klas te staan.’

‘Daphne, nu mijn duo, heeft mij mede gestimuleerd om het zij-instroomtraject te doen. Ik moest van tevoren een assessment doen en een cijferlijst van de vorige opleiding laten zien. Voor vakken die ik al had gedaan, kon ik vrijstelling krijgen. Ik ging meteen volle bak voor de klas. Dus het geleerde op de zij-instroompabo kon ik gelijk in praktijk brengen.’

‘Ik vind het leuk om te zien hoe trots leerlingen zijn als ze weer wat geleerd hebben. Wij kunnen ouders vaak echt helpen in het speciaal onderwijs, die soms best worstelen met de opvoeding of het leertraject. Heel handig is de ouderapp die we nu hebben met een vertaalfunctie. Als wij dan een bericht hebben, vertaalt de app het naar iedere gewenste taal. Daardoor begrijpen ouders met een migratieachtergrond dingen soms beter.’

Enthousiaste leerkrachten

Het enthousiasme van Danique blijkt wel uit het woon-werkverkeer dat zij elke dag trotseert. Danique komt uit Almere. ‘Het is zo leuk om op deze Resonans-school te werken, dat ik het reizen er graag voor over heb.’