Visual

Leerzame studiedag op De Thermiek

Om de kwaliteit van de lessen hoog te houden, organiseren de Resonans scholen regelmatig studiedagen. Zo ook De Thermiek, onze school in Leiden. Een drietal onderwerpen kwam aan bod op de afgelopen studiedag. Collega’s die werken met de methode ‘Lezen moet je doen’ kregen bijscholing. Daarnaast was er uitleg over ‘het Doordacht passend Lesmodel’ (DPL). ’s Middags volgde het volledige team van De Thermiek de workshop ‘meldcode’.

Lezen moet je doen

Lezen moet je doen’ is een leesmethode ontwikkeld door schooljuf Trijntje de Wit. Toen ze in 1980 een dochter met downsyndroom kreeg, merkte ze dat er geen leesmethodes waren die aansloten op de behoeften van haar dochter. Ze volgde de opleiding speciaal onderwijs en studeerde af met de scriptie ‘Lezen moet je doen’. De scriptie werd bewerkt tot methode en gepubliceerd. Sindsdien is de methode doorgegroeid en inmiddels is er zelfs een vast team. De methode leert leerlingen lezen aan de hand van beeld en gebaren. Leerlingen die moeite hebben met lezen hebben steun aan de gebaren. Onze collega’s ontvingen veel informatie maar hebben ook veel geoefend met de gebaren!

Doordacht Passen Lesmodel

Het vso-team van De Thermiek gaat werken met een nieuw lesmodel, ‘het Doordacht passend Lesmodel’. Daarom kregen ze uitleg over dit model van lesgeven. Het doel is zo efficiënt mogelijk lesgeven. Met als doel: lessen van de hoogste kwaliteit. In het so-m worden al lessen gegeven via dit model. Doordat het vso nu met hetzelfde model gaat werken, kunnen we een mooie doorgaande lijn bieden. Zo gaat de doorstroming van so naar vso zo soepel mogelijk voor de leerlingen.

Workshop ‘Meldcode’

Het volledige team van De Thermiek volgde ’s middags de workshop ‘meldcode’. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder onderwijspersoneel, verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld of verwaarlozing. De vijf stappen van de meldcode helpen medewerkers vanaf het moment van signaleren tot aan het moment van melden. Regelmatig wordt er op school bijscholing gegeven op dit gebied, zo ook op de afgelopen studiedag. Wendy Tazelaar van ‘Doen!, Training en Advies’. Zij heeft ons ruim 10 jaar geleden ook geholpen met het opstellen van de meldcode. Deze meldcode is speciaal afgestemd op de werkwijze van De Thermiek. We zijn op dit moment druk bezig met het aanpassen van de meldcode om te voldoen aan de laatste richtlijnen. Kortom, een zeer leerzame studiedag!