Visual

Nieuwe werkwijze Jeugdhulp

De regio Duin- en Bollenstreek en Leiden start met een nieuwe wijze van jeugdhulp op speciaal onderwijs scholen. De verandering geldt vanaf januari 2022. Aan iedere school is een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder verbonden. De jeugdhulpverlening wordt onderdeel van de zorgstructuur op school.

Waarom veranderen?
Het doel is jeugdhulp laagdrempelig beschikbaar maken. Hierdoor is snelle inzet mogelijk en wordt schooluitval voorkomen.

Jeugdhulp op De Thermiek
De school kiest de jeugdhulpaanbieder zelf. Bijvoorbeeld op onze school De Thermiek in Leiden blijven ze met de Schavuiten werken vanwege de jarenlange goede ervaringen die zij met elkaar hebben opgedaan. In overleg kijken ze voor ieder kind wat nodig is en hoe ze dit organiseren. De extra ondersteuning kan individueel of groepsgewijs plaatsvinden. De jeugdhulp op school moet de individuele jeugdhulp via het JGT grotendeels vervangen.

Wat verandert er voor ouders
Voor ouders die zelf ondersteuning inkopen vanuit het PGB verandert er niets. De school ontvangt een budget voor extra ondersteuning. Ouders hoeven geen aanvraag bij de gemeente in te dienen voor extra ondersteuning vanuit de JGT. De school heeft samen met het wijkteam de regie over de inzet van de ondersteuning. Deze extra ondersteuning kunnen we snel en flexibel inzetten. Tijdens de OPP-besprekingen kijken we of extra ondersteuning nodig is voor het halen van leerdoelen. Indien nodig kunnen we ook tussentijds extra ondersteuning inzetten.