Visual

Nieuws uit de lokalen van De Oeverpieper

Tijdens de Kinderboekenweek ging het in lokaal 1 van De Oeverpieper over kastelen. Door het boek ‘Kasteel in zicht’ leerden de leerlingen veel over kastelen. Na twee leuke lessen kregen ze een rondleiding in kasteel het Muiderslot. Ze mochten zelfs een kijkje nemen in de martelkelder. De leerlingen vonden het erg spannend en leuk om een kasteel van dichtbij te zien. Na de rondleiding mochten ze zelf rondlopen door het kasteel.

De leerlingen van lokaal 3 en 7 zijn naar Naturalis geweest. Er was veel te zien in het museum. De leerlingen waren erg onder de indruk van de grote T-rex en de vele trappen in het gebouw. De leerlingen van lokaal 3 zijn daarnaast elke dag hard aan het werk met taal, rekenen, spelling en emoties. Tussen de lessen door gaan ze graag naar buiten om te fietsen, te spelen in de speeltuin en om samen kikkers te zoeken. Ook in lokaal 7 genieten ze naast het leren ook graag van hun vrije tijd. Zo spelen ze graag spelletjes op de iPad.

Superhelden
In lokaal 5 zijn de leerlingen aan het knutselen geslagen. Met papier worden superhelden gevouwen. Ze hebben er inmiddels al 19, maar willen er nóg meer. Naast knutselen was er ook tijd voor taal, rekenen, schrijven en lezen. Nieuw in de klas is het kiesbord. Met behulp van dit bord wordt een aantal keer per dag gekozen wat de klas gaat doen.

De veerpont
Met het oog op de toekomst krijgen de leerlingen van lokaal 8 steeds meer verantwoordelijkheden bij het dagprogramma. Ze hebben persoonlijke taken gekregen zoals het jeugdjournaal klaarzetten, de tafel dekken, afwassen, vegen, de iPads in de oplader zetten en het dagprogramma voor de volgende dag ophangen. Tijdens een kringgesprek hebben de leerlingen aangegeven wat ze een leuke plek lijkt om een snuffelstage te gaan lopen. Een van de leerlingen vroeg zich af hoe een veerpont werkt. Hoe krijgen ze zoveel auto’s op een boot? De keuze is daarom gevallen op ‘de veerpont’. De leerlingen gaan een kijkje nemen bij de veerpont op de Kaag. Zo kunnen ze er zelf achter komen hoe een veerpont werkt.