Visual

Positief over verbetertraject De Duinpieper

Op De Duinpieper, onze school in Noordwijk, zijn we hard bezig met een verbetertraject. Dit naar aanleiding van het onderzoek dat de inspectie uitvoerde op school. Op de studiedag dit najaar hebben wij ingezoomd op ‘zelforganisatie’. Zelforganiserende teams zijn samen verantwoordelijk voor het teamresultaat en bepalen zelf hoe zij doelen bereiken. Het resultaat is tot nu toe succesvol en het Resonans-bestuur is positief.

Met elkaar doen

Tijdens de studiedag gingen we in teams aan de slag met het verbeterplan. Het ging daarbij niet alleen om hoe we het organiseren, maar vooral om de vraag hoe wij dat als team met elkaar doen.

Basis- en expertteams

De groepen zijn hierbij opgedeeld in twee basisteams. Het ene team bestaat uit de groepen rood, geel, mint en blauw, en het andere uit oranje, paars, lila en groen. Daarnaast zijn er verschillende expertteams. Zo zijn er teams voor rekenen, taal, sociaal-emotioneel en ‘professionele organisatie en kwaliteit’. De teams werken volgens het verbeterplan aan verschillende doelen. Tijdens de studiedag hebben de basisteams verschillende items uitgelicht. Met als hoofdvraag: ‘Hoe willen we dit samen doen?’ Het gaat hierbij onder andere over eigenaarschap, verantwoordelijkheid nemen en elkaar aanspreken. Ook de tweede cursusmiddag rekenen zit er inmiddels op. Het is mooi om te zien hoe de collega’s dit samen oppakken.

Bestuur op bezoek

Ook kwam het bestuur op bezoek. Tijdens het bezoek lieten we de hoofdlijnen van de ontwikkelingen zien. Het bestuur is in de klassen geweest en volgde een aantal lessen. Het was fijn om de positieve feedback van het bestuur te horen. ‘Het ademt onderwijs’, aldus het bestuur.

Klassenbezoeken

Komende weken staan er weer klassenbezoeken op het programma. Tijdens de klassenbezoeken observeren onze IB’er en een externe deskundige het rekenonderwijs. We zijn blij dat een groot deel van de doelen is behaald. Complimenten aan de collega’s!