Visual

Samen opleiden: goed personeel voor de toekomst

Wij willen investeren in goed personeel voor de toekomst. Door mee te doen aan het traject ‘Samen Opleiden’ versterken we de band met de pabo-studenten. Ook maken we de pabo beter bekend met het speciaal onderwijs. Ik kan het de andere Resonans-scholen aanraden.’

Dit zegt Miranda Gorissen (zie kopfoto rechts), afdelingsdirecteur van De Keerkring vso. ‘De Korte Vlietschool en De Keerkring vso zijn beide opleidingsscholen binnen Resonans voor ‘Samen Opleiden: iedereen leert anders’. Zij hebben stagiaires begeleid van de Academische Pabo. ‘Wij zijn enthousiast over de samenwerking.’ Op De Keerkring spreken we behalve Miranda, ook Titia Vijge (zie kopfoto links), opleidingscoördinator binnen Resonans en Femke van Wijk (zie kopfoto midden), stagebegeleider op De Keerkring vso.

Versterken band met scholen
Titia: ‘Sinds januari 2023 ben ik als schoolopleider van Resonans verbonden aan het partnerschap ‘Samen Opleiden: iedereen leert anders’. In dit partnerschap zitten diverse schoolbesturen en de pabo van de Hogeschool Leiden. Vanuit het speciaal onderwijs zijn dit Resonans en de Leo Kanner Onderwijsgroep. Het doel is met elkaar betere leraren op te leiden. Voor ons is het een kans om nieuwe leraren kennis te laten maken met het speciaal onderwijs. Samen met Marjolein Groen (instituutsopleider van de pabo) vorm ik een tandem. We ondersteunen pabo-studenten en mentoren van de opleidingsscholen bij een goede stage. Daarbij stemmen we theorie en praktijk zo goed mogelijk op elkaar af’.

Enthousiaste stagiaires
‘Wij hebben afgelopen jaar twee hele enthousiaste stagiaires van de academische pabo gehad’, vertelt Femke. ‘Zij moesten een onderzoek doen over Burgerschap. Daar heeft de school absoluut profijt van gehad. Zij waren proactief, deden mee met schoolbijeenkomsten en regelden zelf hun extra lesuren voor de klas. Ook organiseerden we dit najaar een informatieochtend voor pabo-studenten. Daarbij hielpen onze eigen leerlingen mee.’

Nu ik dit heb gezien …
‘Dat was echt een succes, met twee rondes van zestien-zeventien studenten’, zegt Femke. ‘We hebben verteld over de school, onze leerlingen leidden hen rond in groepjes en mochten ook vragen stellen. Zo maakten de studenten kennis met leerlingen in het zml-onderwijs en zagen de school door hun ogen.’ Titia vult aan: ‘Het is dan toch leuk als je een student hoort zeggen: “ik had me eigenlijk voor het regulier onderwijs opgegeven, maar nu ik dit heb gezien ben ik blij dat ik even uit mijn comfortzone ben gestapt”.’

Aansluiten op de praktijk
Miranda: ‘Voorheen liepen pabo-studenten eigenlijk geen stage in het speciaal onderwijs. Dat is natuurlijk een gemiste kans. Nu zijn de opdrachten vanuit de pabo beter aangepast op ons type onderwijs. En de vaardigheden die je voor het regulier onderwijs gebruikt, komen hier ook wel degelijk voor, zij het in een wat aangepaste vorm. We hebben nu derdejaars stagiaires, maar willen graag ook LIO-stagiaires, de eindstage in de afstudeerfase van de lerarenopleiding.’ Titia: ‘Het traject ‘Samen Opleiden’ biedt dé kans om het speciaal onderwijs bij aankomend leerkrachten op de kaart te zetten. We hopen dat een aantal studenten straks bewust kiest voor een baan in het speciaal onderwijs.’

‘Speciaal onderwijs verrijkt de opleiding’
‘Ik ben heel blij met de samenwerking met Resonans en de andere besturen’, aldus Marjolein Groen, instituutsopleider Academische Pabo van Hogeschool Leiden (zie foto boven). ‘We zijn drie jaar geleden voorzichtig gestart met stages in het speciaal onderwijs. We zien nu dat het vuurtje echt gaat branden. Voor ons als pabo was het ook een spannende stap hoe de studenten het zouden ervaren. We krijgen reacties dat het anders is, maar ze zijn erg enthousiast. We zijn gestart met studenten van de Academische Pabo, omdat zij ook vakken volgen over Pedagogische Wetenschappen. Inmiddels gaan ook studenten van de voltijds pabo naar het speciaal onderwijs voor stage. Dit jaar bijna twintig! In het speciaal onderwijs moet je – misschien nog meer dan bij regulier – kijken naar de individuele leerling. Hoe komt elk kind tot zijn recht? Want iedereen leert anders. Voor studenten is een stage in het speciaal onderwijs heel leerzaam. Het verrijkt hun opleiding.’