Visual

Sloop van Het Metrum gestart

De sloophamer is in de oudbouw van ons praktijkcollege in Leiden gegaan. De sloop van Het Metrum is dus gestart! Dat bevestigen deze foto’s, in september 2022 gemaakt aan de Leidse Schubertlaan. Waar mogelijk hergebruiken we materialen, omdat duurzaamheid een van de speerpunten is van Resonans. Praktijkcollege Het Metrum behoort tot onze speciaal onderwijsstichting.

Praktijkgerichte uitstraling

Daarom gaan we ook een deel van de school renoveren en een deel nieuw bouwen. Onze school biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar met een (lichte) verstandelijke beperking en is gehuisvest in een voormalige basisschool. Voor praktijkonderwijs dus geen ideale setting. De bestaande school passen we aan en breiden we uit om ruimte te maken voor eigentijds onderwijs met een praktijkgerichte uitstraling. Dit sluit aan bij ons motto: ‘Leren door doen!’.

Tribunetrap

In de nieuwe school kom je centraal binnen in de aula met daar omheen de verschillende praktijkruimten. Bijzonder is de tribunetrap met tussenbordes die met een lift ontsloten wordt zodat die ook voor leerlingen met een rolstoel toegankelijk is. Iedereen doet mee bij ons! De trap is de schakel tussen de aula op de begane grond en de verdieping. In het tweelaagse deel naast de aula komen de theorielokalen. De totale omvang van de school is straks 2.156 vierkante meter, waarvan 476 vierkante meter uitbreiding.

Hieronder een foto van de tribunetrap in het nieuwe schoolgebouw en een foto van een grote sloop- en sorteergrijper op de bouw.