Visual

Verbouwing en renovatie Noordwijkse scholen

Na een lange voorbereiding is het nu zeker, de verbouwing en renovatie voor De Duinpieper, Vso Het Duin en De Oeverpieper gaat door! De gemeenteraad van Noordwijk heeft ingestemd met de verbouwplannen en de kosten. Nu komt de periode dat de planning concreet wordt.

De Duinpieper verhuist tijdelijk

Tijdens de verbouwing van De Duinpieper kunnen leerlingen en schoolteam het gebouw niet gebruiken. Daarvoor geven de renovatiewerkzaamheden te veel overlast. Voor de renovatie verhuizen ze naar het schoolgebouw aan de Julianalaan 11 in Noordwijk. Om zo min mogelijk last te hebben van de verhuizing, gebeurt deze in een vakantie. In eerste instantie dachten we aan de herfstvakantie, maar mogelijk kan het al in de zomervakantie. Ouders en leerlingen krijgen informatie van de school als de planning definitief is.

Duurzaam renoveren

De schoolgebouwen aan de Stakman Bossestraat in Noordwijk dateren uit 1980. De constructie en de staat van de gebouwen zijn goed genoeg om te renoveren, er hoeft daar geen nieuw gebouw te komen. Met de renovatie komen er ook duurzame verbeteringen aan de gebouwen. Een speerpunt voor Resonans in de komende jaren. De isolatie wordt op alle fronten aangepakt (energielabel A+), er komt mechanische ventilatie en het gebouw wordt gasloos door de installatie van een luchtwarmtepomp. Zo kunnen onze leerlingen na de renovatie onderwijs krijgen in gebouwen die klaar zijn voor de toekomst.

BSO+ en extra praktijkruimten

Er komt ook uitbreiding aan de schoolgebouwen, die wordt betaald door de gemeente Noordwijk. We zijn blij dat er bij De Duinpieper een ruimte komt voor BSO+, die ook door het so gebruikt kan worden. BSO+ is er speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd die extra structuur en begeleiding nodig hebben. Het gebouw van Vso Het Duin krijgt een aanbouw om de inhuizing van De Oeverpieper mogelijk te maken.