Visual

De Witte Vogel over naar nieuwe schooltijden

De Witte Vogel, onze school in Den Haag, gaat komend schooljaar werken met nieuwe schooltijden volgens het vijf gelijke dagenmodel.

Vijf gelijke dagenmodel

Dat betekent dat de leerlingen van maandag t/m vrijdag van 8.45 tot 14.30 uur op school zijn.

De schooltijden voor de so-afdeling en de vso-afdeling zijn ook te vinden op de website van De Witte Vogel.

Bekijk de schooltijden voor het so van De Witte Vogel.
Bekijk de schooltijden voor het vso van De Witte Vogel.

Waarom kiest De Witte Vogel hiervoor?

De Witte Vogel kiest hiervoor om nog meer rust en continuïteit in het dagritme voor de leerlingen te bieden.

Bij een vijf gelijke dagenmodel zijn alle dagen even lang en bovendien de werktijdfactoren van alle leerkrachten gelijk. Dat betekent dat leerkrachten elkaar makkelijker kunnen vervangen.

Voor leerkrachten is er na lestijd ruimer de gelegenheid voor de niet-lesgebonden taken, samenwerking, voorbereidingen en bijscholing. Deze tijd is van belang om de lessen en zorg zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoeften van onze meervoudig beperkte leerlingen op De Witte Vogel.

De Witte Vogel maakt deel uit van onze twaalf onderwijslocaties binnen Resonans.