Visual

Onderwijslocaties

Maurice Maeterlinckschool

De Maurice Maeterlinckschool in Delft biedt speciaal onderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke leerlingen, die geen regulier onderwijs kunnen volgen. Voor leerlingen met een meervoudige beperking bieden we voortgezet speciaal onderwijs tot het jaar waarin leerlingen 18 jaar worden.

Maurice Maeterlinckschool so en vso
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
T (015) 278 02 00

Afdeling Ambulante Begeleiding
Buitenhofdreef 10
2625 XR Delft
T (0)15 2780 210

Meer informatie op: www.mmschool.nl

De Thermiek

De Thermiek is een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Leiden. Wij zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met lichamelijke en meervoudige beperkingen. Ook bieden wij passend onderwijs en aanvullende zorg aan leerlingen die langdurig ziek zijn.

De Thermiek so en vso-db
Blauwe Vogelweg 1
2333 VK Leiden
T (0)71 519 54 90

Meer informatie op: www.dethermiek.nl

Vso Leystede

Vso Leystede is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij zijn gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een fysieke beperking, een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Vso Leystede zit samen met de reguliere vmbo-scholen Visser ’t Hooft Lyceum en Bonaventuracollege in het nieuwe Beroepscollege Leystede.

Vso Leystede 
Van Swietenstraat 2
2334 EA Leiden
T (0)71 517 50 11

Meer informatie op: www.dethermiek.nl en www.leystede.nl

De Witte Vogel

De Witte Vogel in Den Haag biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan leerlingen met een (ernstig) meervoudige beperking. De school maakt onderdeel uit van Tyltylcentrum De Witte Vogel. Een centrum waar we samen met Middin en Basalt revalidatie werken aan een integraal aanbod van onderwijs, vorming en behandeling.

De Witte Vogel so en vso
Melis Stokelaan 1189
2541 GA Den Haag
T (070) 388 88 50

Meer informatie op: www.wittevogel.nl

Korte Vlietschool

Korte Vlietschool is een school voor speciaal onderwijs in Leiden. Wij geven onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Naast een verstandelijke beperking hebben veel van onze leerlingen een extra zorgbehoefte.

Korte Vlietschool 
Donizettilaan 1a
2324 BE Leiden
T (071) 531 04 33

Meer informatie op: www.kortevlietschool.nl

Praktijkcollege Het Metrum

Praktijkcollege Het Metrum leidt toe naar vervolgonderwijs, dagbesteding of arbeid. Leerlingen van Praktijkcollege Het Metrum hebben een verstandelijke beperking, waardoor zij (zeer) moeilijk lerend zijn (zml / pro).

Praktijkcollege Het Metrum 
Schubertlaan 131
2324 CR Leiden
T (071) 576 75 32

Meer informatie op: www.praktijkcollegehetmetrum.nl

De Duinpieper/Het Duin/De Oeverpieper

De Duinpieper, Het Duin en De Oeverpieper zijn locaties voor (voortgezet) speciaal onderwijs in Noordwijk die behoren tot één school. Ons onderwijs op so De Duinpieper is voor zeer moeilijk lerenden. Vso Het Duin biedt voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden tot twintig jaar. De Oeverpieper biedt zorg en onderwijs samen met ’s Heeren Loo voor so- en vso-leerlingen met een verstandelijke beperking en (ernstige) gedragsproblematiek.

De Duinpieper so
Stakman Bossestraat 81
2203 GH Noordwijk
T (0)71 3621661

Meer informatie op: www.duinpieper.nl

Vso Het Duin
Stakman Bossestraat 79
2203 GH Noordwijk
T (0)71 361 41 50

Meer informatie op: www.vsohetduin.nl

De Oeverpieper oza
Gruenepad 2
2203 EZ Noordwijk
T (0)6 12 45 73 70

Meer informatie op: www.oeverpieper.nl

De Keerkring

De Keerkring in Zoetermeer biedt (voortgezet) speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerenden van vier tot twintig jaar. Zij kunnen door hun verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek geen regulier onderwijs volgen.

De Keerkring hoofdlocatie en afdeling vso
Chaplinstrook 2-4
2726 SK Zoetermeer
T (0)79 341 05 36

De Keerkring so
César Franckrode 66-68
2717 BG Zoetermeer
T (0)79 323 85 89

Meer informatie op: www.keerkring.net