Visual

Duidelijke verbeteringen door verbeterplan

Op De Duinpieper, onze school in Noordwijk, vond deze maand de derde bijeenkomst ‘scholing rekendidactiek’ plaats. Hierin gaf de externe deskundige samen met de intern begeleider feedback op basis van de groepsbezoeken. De rekenlessen zijn duidelijk verbeterd. Het doelgericht werken is goed terug te zien!

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ondertussen ontwikkelen we een nieuwe lay-out voor het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Met als doel, het verbeteren van de leesbaarheid. Daarnaast moet het voor onze collega’s makkelijker worden om het OPP in te vullen.

Inspectiebezoek

Ook is deze maand de oudertevredenheidsenquête uitgegaan. We hopen natuurlijk op een hoge respons! We verwachten de resultaten binnen te hebben voor het volgende inspectiebezoek. Om ons voor te bereiden op dit bezoek was er een bijeenkomst. Hierin keken we vooruit naar het inspectiebezoek dat op 13 maart 2023 plaatsvindt. Met het team blikten we terug op alle ontwikkelingen die we samen hebben doorgemaakt. We keken naar de volgende kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, veiligheid en schoolklimaat, onderwijsresultaten en sturen en kwaliteitszorg en ambitie.

Verbeteringen zichtbaar

Tijdens de bijeenkomst stonden we vooral stil bij de vragen ‘Wat gaat goed?’ en ‘Wat is de volgende stap?’. Onze conclusie, er zijn grote stappen gemaakt! Door een duidelijk aanbod, goede instructie en ‘sturend werken’ behalen we mooie resultaten. Collega’s hebben veel meer zicht gekregen op wat leerlingen kunnen. Ook de leerlingen zijn zeer positief over de verbeteringen. Iets om trots op te zijn! Voor de ouders is er een koffieochtend op 6 maart 2023 die in het teken staat van het verbeterplan.