Visual

Brancheorganisaties

Sectorraad GO

Sectorraad GO staat voor Sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs. Sectorraad GO vormt de brancheorganisatie waarbij Resonans is aangesloten.

Meer informatie: gespecialiseerdonderwijs.nl

VBS

Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) is een vereniging van circa 500 bijzondere scholen in het primair en voortgezet onderwijs. De vereniging komt op voor scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. Resonans kan via VBS ondersteuning verkrijgen voor uiteenlopende bestuurlijke zaken.

Meer informatie: www.vbs.nl

PO-Raad

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. De Stichting Resonans is lid van de PO-Raad.

Meer informatie: www.poraad.nl

CAO Primair Onderwijs 2023-2024

Download de CAO