Visual

SWV po/vo

Met alle ontwikkelingen rondom passend onderwijs heeft een sterke en onderscheidende positie binnen de samenwerkingsverbanden primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) onze speciale aandacht.

Bij een groot aantal samenwerkingsverbanden heeft Resonans een positie op bestuurlijk niveau. Onderstaand een overzicht van de samenwerkingsverbanden waarvan Resonans onderdeel uitmaakt.

Samenwerkingsverbanden primair onderwijs

2801-SWV Passend Primair Onderwijs, regio Leiden
2802-SWV Passend Primair Onderwijs Delflanden
2803-SWV Passend Onderwijs Westland
2812 SWV PO Duin- en Bollenstreek
2813 SWV Passend Onderwijs Rijnstreek
2815-SWV Passend Primair Onderwijs Haaglanden
2817-SWV Passend Onderwijs Zoetermeer

Samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs

2801-SWV Passend Onderwijs VO2801
2802-SWV Voortgezet Onderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs Midden-Holland en Rijnstreek
2803-SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek
2806-SWV Zuid-Holland West
2807-SWV Voortgezet Onderwijs Zoetermeer
2808-SWV Voortgezet Onderwijs Westland
SWV Voortgezet Onderwijs Delflanden