Visual

Onze organisatie

Het 6R-model is een kompas dat ons dagelijks handelen stuurt. De zes R-en staan voor richting, ruimte, resultaten, rekenschap, relatie en reflectie. Het beschrijft de manier van samenwerken tussen bestuur, management en medewerkers binnen Resonans.

We werken samen aan resultaten op de korte en lange termijn. Bij Resonans gaan we uit van maximaal gebruik van talent, samenwerken, respect en wederzijds vertrouwen.

Verschil maken

Leidinggevenden en medewerkers bij Resonans werken stap voor stap samen aan resultaten en verbetering van de organisatie. Die komen vooral tot uiting tijdens de contacten van onze professionals met leerlingen en ouders, want daar kunnen we het verschil maken. Goed onderwijs, goede zorg en onderwijsondersteuning. Daar draait het om binnen Resonans. De rol van  afdelingsdirecteuren en sectordirecteuren is vooral voorwaardenscheppend.

Inzet van elk talent

We mogen leren op ons eigen tempo en de meesters en juffen helpen je als je iets niet begrijpt.