Visual

Onze organisatie

We werken binnen onze organisatie samen aan resultaten op de korte en lange termijn. Bij Resonans gaan we uit van maximaal gebruik van talent, samenwerken, respect en wederzijds vertrouwen.

Resonans is een onderwijsstichting met een algemeen-bijzondere grondslag. Wij hebben scholen in de brede regio van Leiden en Noordwijk tot aan Den Haag, Zoetermeer en Delft. Wij zijn een belangrijk expertisecentrum voor speciaal onderwijs in deze regio, vooral voor zeer moeilijk lerende leerlingen en leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking.

Speciaal onderwijs op maat

Alle Resonans-scholen samen hebben zo’n 1.250 leerlingen met ruim 600 medewerkers. Wij bieden speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, met een doorgaande leerlijn van 4-18 jaar. Ons speciaal onderwijs sluit aan bij de mogelijkheden van elke leerling. We richten ons daarbij op zijn of haar toekomst; samenleven en samen leren.

Strategie en onderwijsuitvoering

Het bestuur van Resonans speciaal onderwijs zorgt voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijsaanbod. We nemen regie op de strategie. De scholen zijn en blijven de basis van onze organisatie; zij nemen regie op de onderwijsuitvoering. Het bestuur is richtinggevend en laat ruimte aan de sectoren en de scholen voor keuzes bij de vormgeving van het onderwijs. Resonans is een stichting die het karakter heeft van een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en drie managementlagen (zie het Organisatiemodel). De teams op de afdelingen en locaties worden gefaciliteerd door de afdelingsdirecteur en intern begeleiders. Afdelingen en locaties ontvangen richting en ondersteuning van het bestuur en de sectordirecteuren. Het stafbureau ondersteunt hierbij

 

Inzet van elk talent

We mogen leren op ons eigen tempo en de meesters en juffen helpen je als je iets niet begrijpt.

Verschil maken

Het koersplan biedt handvatten voor onze organisatie om het onderwijs steeds te verbeteren. Praktisch komen die vooral tot uiting tijdens de contacten van onze professionals met leerlingen en ouders, want daar kunnen we het verschil maken. Goed onderwijs en de beste onderwijsondersteuning. Daar draait het om binnen Resonans. De rol van afdelingsdirecteuren en sectordirecteuren is daarbij voorwaardenscheppend.

Kompas voor ons handelen

Het 6R-model is een kompas dat ons dagelijks handelen binnen de organisatie stuurt. De zes R-en staan voor richting, ruimte, resultaten, rekenschap, relatie en reflectie. Het beschrijft de manier van samenwerken tussen bestuur, management en medewerkers binnen Resonans.