Visual

Organogram

Resonans heeft het karakter van een netwerkorganisatie met een sectorale aansturing en drie managementlagen.

Organisatiemodel

Organogram