Visual

College van bestuur

Het college van bestuur (CvB) realiseert de missie, visie en ambities van Resonans binnen optimale omstandigheden. Het CvB streeft hierbij naar veel professionele ruimte voor de collega’s.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Dit sluit aan op onze kernwaarde maximale zelfstandigheid.

De organisatie is lean and meaningful ingericht, vanuit onze ambities en langetermijnvisie en uitgaande van continue verbetering. Het college van bestuur (CvB) bestaat uit Iepe Roosjen en Bob Olders. Het CvB heeft onderstaande portefeuilleverdeling. Beide bestuurders onderhouden externe contacten en zijn verantwoordelijk voor beide sectoren.

Iepe Roosjen

info@resonansonderwijs.nl

  • Huisvesting & Facilitair
  • Financiën & Inkoop/contracten
  • Public Relations
  • Veiligheid

Bob Olders

info@resonansonderwijs.nl

  • Onderwijskwaliteit
  • Organisatie
  • Human Resources
  • ICT