Visual

College van bestuur

Het college van bestuur (CvB) realiseert de missie, visie en ambities van Resonans binnen optimale omstandigheden. Het CvB streeft hierbij naar veel professionele ruimte voor de collega’s.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Dit sluit aan op onze drijfveer maximale zelfstandigheid, minimale afhankelijkheid.

De organisatie is lean and meaningful ingericht, vanuit onze ambities en langetermijnvisie en uitgaande van continue verbetering. Het college van bestuur (CvB) bestaat uit Iepe Roosjen en Johan Taal. Het CvB heeft onderstaande portefeuilleverdeling. Beide bestuurders onderhouden externe contacten.

Iepe Roosjen

iroosjen@resonansonderwijs.nl

  • Sector ZML
  • Huisvesting
  • Financiën
  • Human Resources
  • Public Relations

Johan Taal

jtaal@resonansonderwijs.nl

  • Sector Mytyl/Tyltyl
  • Onderwijskwaliteit
  • Veiligheid
  • ICT