Visual

Raad van toezicht

De raad van toezicht (RvT) Resonans houdt, de naam zegt het al, toezicht op de nieuwe stichting. In algemene zin toetst de RvT of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt voor het doel van de stichting, haar maatschappelijke functie en de belangen van betrokkenen.

De RvT Resonans streeft naar waardengericht toezicht, waarbij het meer gaat om bewaken van kernwaarden en ‘practice what you preach’. Met andere woorden: doet Resonans wat zij belooft? Dat is het bieden van gespecialiseerd onderwijs van goede kwaliteit.

De RvT Resonans bestaat uit de volgende leden:

  • Willem Grool – voorzitter
  • Tineke Vellekoop – lid (voordrachtszetel medezeggenschap)
  • Sacha van de Graaf – lid
  • Joanne Klumpers – lid
  • Mette Alexander – lid

Documenten raad van toezicht

Inlog voor RvT-leden