Visual

Ambulante begeleiding

De ambulant begeleiders van Ambulante Begeleiding Maurice Maeterlinck zetten zich in voor leerlingen in het regulier onderwijs met een specifieke onderwijsbehoefte.

Dankzij de extra ondersteuning van ambulante begeleiders krijgen ook deze leerlingen de kans op een passende plek in de maatschappij.

Ondersteuning regulier onderwijs

De AB-ers nemen leerkrachten of onderwijsteams in het regulier onderwijs werk uit handen. Zij hebben ieder een specialisme als het gaat om kennis over en ervaring met leerlingen die een verstandelijke of lichamelijke beperking hebben of langdurig ziek zijn. Wij maken bij de ondersteuning van een leerling gebruik van elkaars expertise en werken nauw samen met de Ambulante Educatieve Dienst Leiden (AED).

Praktisch inzetbaar

AB Maurice Maeterlinck biedt ondersteuning in de onderwijspraktijk van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. We verzorgen een ondersteuningsplan op maat, in overleg met alle betrokkenen. We gaan daarbij uit van de mogelijkheden van de leerling en van de school. De AB-ers kunnen vanuit hun specialistische expertise helpen bij de vertaalslag van medische termen of fysieke mogelijkheden en die vertalen naar het werken in de klas.

Ondersteuningsvraag beantwoorden

Ambulante begeleiding richt zich op begeleiding van de leerling, de leerkracht en het schoolteam. Wij observeren, adviseren en onderhouden contacten met de medische wereld.
Waar de AED vooral de regio’s Leiden, Duin- en Bollenstreek en Rijnstreek verzorgt, voorziet AB Maurice Maeterlinck Delft, Zoetermeer en Midden-Holland van deskundige externe onderwijsbegeleiding.