Visual

Onze leerlingen

Resonans is een stichting met speciaal onderwijs-scholen voor leerlingen die zeer moeilijk leren, die een lichamelijke of (ernstig) meervoudige beperking hebben of die langdurig ziek zijn.

We bieden leerlingen van 4-18 jaar een doorlopende leerlijn. Ook bieden we ambulante begeleiding aan leerlingen in het regulier onderwijs.

Hét expertisecentrum

Met onze zes scholen vormen we hét expertisecentrum voor speciaal onderwijs in de brede regio van Den Haag, Delft en Zoetermeer tot aan Katwijk, Noordwijk en Leiden. We werken aan brede uitrol van de Eén Kind Eén plan-gedachte, waarvoor al enkele scholen zijn gecertificeerd (EKEP-keurmerk). EKEP beoogt nauwe samenwerking tussen revalidatie en onderwijs ten behoeve van kind en ouders. Via EKEP wil Resonans onderwijs, revalidatie en ouders met elkaar verbinden.

Gespecialiseerd aanbod

De Resonans-scholen werken aan maximale ontplooiing van ieder kind. Ons onderwijs brengt leerlingen de kennis, houding en vaardigheden bij die aansluiten op hun mogelijkheden en talenten. Ons gespecialiseerde aanbod in onderwijs en ondersteuning biedt onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen. We zijn gericht op de leerling en zijn omgeving. We gaan uit van hun mogelijkheden en niet van hun beperkingen.

Verschillende niveaus

Vanwege de uiteenlopende leerlingkenmerken en onderwijsbehoeften bieden we onderwijs op verschillende niveaus. Leerlingen hebben een individueel ontwikkelingsperspectief, waarin doelen op het gebied van onderwijs én eventuele revalidatie/zorg zijn opgenomen.