Visual

Sectordirecteuren

De sectordirecteuren dragen zorg voor inspirerend, onderwijsinhoudelijk en resultaatgericht leiderschap op de afdelingen van onze scholen.

Zij sturen en ondersteunen de ontwikkeling van afdelingsdirecteuren en bevorderen het samenspel tussen alle niveaus van de stichting Resonans. De sectordirecteuren voeren regie op de vernieuwing van het onderwijs in de sector.