Visual

Steunpunt autisme

Binnen Passend Onderwijs is het Steunpunt Autisme actief. Het Steunpunt Autisme zorgt ervoor dat de leerlingen met autisme (daaronder vallen PDD-NOS, Asperger, Autisme, MCDD) onderwijs met een op maat gemaakte oplossing krijgen.

Specialistische expertise op het gebied van autisme is nodig om hen een passende onderwijsplek te bieden. Zo krijgen deze leerlingen de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen vanuit hun mogelijkheden en beperkingen. In de regio Noordelijk Zuid-Holland valt het Steunpunt Autisme onder de Stichting Resonans. Verschillende samenwerkingsverbanden hebben contracten met het steunpunt afgesloten. Alle scholen in de regio kunnen gebruikmaken van de diensten en producten die het Steunpunt Autisme in haar pakket heeft. Ook ouders en organisaties zoals de GGZ kunnen van de diensten en producten gebruik maken.

Het Steunpunt Autisme biedt consultaties, teamvoorlichting, workshops en trainingen aan professionals in het onderwijs over autisme.

Meer informatie: www.steunpunt-autisme.nl