Visual

GMR Resonans

Voor een goede vertegenwoordiging zitten in de GMR leden namens de zes schoolteams en leden namens de ouders. De GMR werkt in een open cultuur met sectordirectie en college van bestuur.

Door samenspel tussen de personeels- en oudergeleding kunnen we verschillende inzichten en achtergronden gebruiken om van elkaar te leren en verbeteringen aan te brengen. We informeren ouders en medewerkers regelmatig en bieden hen de mogelijkheid tot het inzien van GMR-stukken, onder meer via deze website.

Thema’s van alle scholen

De GMR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen. De GMR behandelt thema’s die al onze zes scholen aangaan. Dat zijn zowel onze zml, pro en vmbo-scholen: Korte Vlietschool en Het Metrum, Vso Leystede, De Duinpieper, Het Duin, De Oeverpieper en De Keerkring, als onze scholen voor lg/(e)mb/lz: de Maurice Maeterlinckschool, De Thermiek en De Witte Vogel.

De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR van onze scholen en bestaat uit de volgende leden:

 • Femke van Wijk – voorzitter (personele geleding De Keerkring)
 • Eline Dujardin (oudergeleding De Keerkring)
 • Marijke van Dam (oudergeleding De Thermiek)
 • Inez Yu (personele geleding De Thermiek)
 • Karlijn Streng (personele geleding Korte Vlietschool/Metrum)
 • Vacature (oudergeleding Korte Vlietschool/Metrum)
 • Vacature (oudergeleding De Witte Vogel)
 • Maria Houweling (personele geleding De Witte Vogel)
 • Vacature (oudergeleding Maurice Maeterlinckschool)
 • Martijn Lasthuizen – vicevoorzitter (personele geleding Maurice Maeterlinkschool)
 • Ruud Ansink (oudergeleding De Duinpieper/Oeverpieper/Het Duin)
 • Esther Tetteroo – secretaris (personele geleding De Duinpieper/Oeverpieper/Het Duin)

Contact met de GMR

Wilt u contact met de GMR? Stuur een mail naar GMR@resonansonderwijs.nl.

Downloads

GMR-huishoudelijk reglement Resonans
GMR-reglement Resonans
GMR-statuut Resonans

Documenten GMR

Inlog voor GMR-leden