Visual

MR scholen

Elk van onze Resonans-scholen heeft een MR. Voor een goede vertegenwoordiging zitten drie à vier medewerkers en drie à vier ouders in deze raad. De MR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen.

De medezeggenschapsraden spreken regelmatig met de afdelingsdirecteuren over de ontwikkelingen op school. Onderwerpen van overleg zijn bijvoorbeeld verbeteringen in het onderwijs, de besteding van gelden en de veiligheid op school.

Naast de formele bevoegdheden van de MR geeft de raad ook ongevraagd advies, is hij een klankbord voor de afdelingsdirecteuren en een kanaal voor ouders met vragen en/of opmerkingen.

MR De Thermiek

Oudergeleding

Hein Wagenaar (voorzitter)
Thessa Ruibing
Marijke Smit
Shymaa Ebrahim

Personeelsgeleding

Gabriëlle de Winter
Elise Christiaanse
Jeanet Varkevisser
Vacature

Te bereiken via: mr@dethermiek.nl

MR Vso Leystede

Oudergeleding

Linda v.d. Gugten
Mariska van ’t Kruis

Personeelsgeleding

Ellen van Rijn
Rosanne van Gasteren

Te bereiken via: mr@vsoleystede.nl

MR De Duinpieper/De Overpieper/Het Duin

Oudergeleding

De Duinpieper: Sandra Ruigrok
Het Duin: Hedwich Imthorn
De Oeverpieper: Wilma Morsman

Personeelsgeleding

De Duinpieper: Esther Tetteroo
Het Duin: Anneke Sierat
De Oeverpieper: Dennis Sip

Te bereiken via: mr@duinpieper.nl

MR De Witte Vogel

Oudergeleding

Mariëlle van den Berg
Paul Doth
Paul Benner

Personeelsgeleding

Ellen Hilker (voorzitter)
Paula Mourits
Daniëlle van Wensveen

Te bereiken via: mr@wittevogel.nl

MR De Keerkring

Oudergeleding

Jerry Veldhuijsen (voorzitter)
Marco Kreuger
Sandra van Veen
Sarine Wesselingh

Schoolteam

Gillian van der Horst
Wilma Adriaanse
Erica van Wensveen
Arianne den Riet

Te bereiken via: mr@keerkring.net

MR Korte Vlietschool / Praktijkcollege Het Metrum

Oudergeleding

Maartje Dessens
Marije Kloek
Sander van der Weg
Michelle Koolmoes-Gould

Personeelsgeleding

Denicke Blommers
Linda Gijsman
Nienke Heskens
Lynn Lardée (secretaris, vervangt tijdelijk Sandra Vesseur)

Te bereiken via: mrkvsmet@kortevlietschool.nl

MR Maurice Maeterlinckschool

Oudergeleding

Elise Baars (voorzitter)
Eefje Stolze
Caroline Wink

Personeelsgeleding

Ineke Raaman
Annet Groenewegen
Marion Elshof

Te bereiken via: mr@mmschool.nl