Visual

MR scholen

Elk van onze Resonans-scholen heeft een MR. Voor een goede vertegenwoordiging zitten drie à vier medewerkers en drie à vier ouders. De MR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen.

De raden spreken regelmatig met de afdelingsdirecteuren over de ontwikkelingen op school. Onderwerpen van overleg zijn bijvoorbeeld verbeteringen in het onderwijs, de besteding van gelden en de veiligheid op school.

Naast de formele bevoegdheden van de MR geeft de raad ook ongevraagd advies, is hij een klankbord voor de afdelingsdirecteuren en een kanaal voor ouders met vragen en/of opmerkingen.

Medezeggenschapsraad De Thermiek en vso Leystede

Oudergeleding

Hein Wagenaar, voorzitter (ouder so)
Thessa Ruibing (ouder so)
Marijke Smit (ouder so)
Shymaa Ebrahim (ouder so)

Personeelsgeleding

Gabriëlle de Winter (vso)
Helma Valk (so)
Elise Christiaanse (so)
Jeanet Varkevisser (administratie)

Te bereiken via: mr@dethermiek.nl

Medezeggenschapsraad De Duinpieper/De Overpieper/Het Duin

Oudergeleding

Henk Hartgrink, voorzitter
Ilona van Egmond
Jack Knetsch

Personeelsgeleding

Esther Tetteroo
Anneke Sierat
Caroline Wesseling

Te bereiken via: mr@duinpieper.nl

Medezeggenschapsraad De Witte Vogel

Oudergeleding

Mariëlle van de Berg
Christien Dohmen
Paul Doth

Personeelsgeleding

Tom Trommel (voorzitter)
Ellen Hilker
Linda Leferink

Te bereiken via: mr@wittevogel.nl

Medezeggenschapsraad De Keerkring

Oudergeleding

Esther Alblas
Marieke Hagels
Marlies van Kapel (voorzitter)

Schoolteam

Wilma Adriaanse
Marloes van Vliet
Vacature

Te bereiken via: mr@keerkring.net

Medezeggenschapsraad Korte Vlietschool

Oudergeleding

Emmy Snippe
Frank Verreck
Sander van der Weg

Personeelsgeleding

Lynn Lardée
Denicke Blommers
Karlijn Streng

Te bereiken via: administratie@st-sol.nl o.v.v. MR

Medezeggenschapsraad Maurice Maeterlinckschool

Oudergeleding

Xandra Thiele
Annemarieke Taal
Mieke van Kester

Personeelsgeleding

Angela Pellikaan (voorzitter)
Ineke Raaman
Marion Elshof

Te bereiken via: mr@mmschool.nl