Visual

Ondersteuningsplanraad

Elk samenwerkingsverband (SWV) heeft een ondersteuningsplanraad (OPR). Die raad vormt de medezeggenschap van het samenwerkingsverband.

Resonans maakt momenteel deel uit van de vijftien hieronder genoemde SWV’s. Zodoende hebben wij vertegenwoordigers vanuit onze MR-en in hun OPR. Deze raden praten mee over de ondersteuningsplannen die de verschillende SWV’s hebben. In die plannen staat bijvoorbeeld welke ondersteuning Resonans en de andere leden van het SWV kunnen bieden aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Klik op de linkjes hieronder om het ondersteuningsplan per SWV te lezen.

Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs

Ondersteuningsplan SWV Passend Primair Onderwijs, regio Leiden – Download
Ondersteuningsplan SWV Passend Primair Onderwijs Delflanden – Download
Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs Westland – Download
Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs Midden Holland en Rijnstreek – Download
Ondersteuningsplan SWV Primair Onderwijs Duin- en Bollenstreek – Download
Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs Rijnstreek – Download
Ondersteuningsplan SWV Passend Primair Onderwijs Haaglanden – Download
Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs Zoetermeer – Download

Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs

Ondersteuningsplan SWV Passend Onderwijs VO2801 – Download
Ondersteuningsplan SWV Voortgezet Onderwijs/Voortgezet Speciaal Onderwijs Midden-Holland en Rijnstreek – Download
Ondersteuningsplan SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek – Download
Ondersteuningsplan SWV Zuid-Holland West – Download
Ondersteuningsplan Voortgezet Onderwijs Zoetermeer – Download
Ondersteuningsplan SWV Voortgezet Onderwijs Westland – Download
Ondersteuningsplan SWV Voortgezet Onderwijs Delflanden – Download