Visual

Waar staan wij voor?

Resonans biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, met een doorgaande leerlijn van 4-18 jaar. Het onderwijsaanbod sluit aan bij het niveau en de ontwikkeling van de leerling en is gericht op de toekomst, samen leven en samen leren.

Iedere leerling heeft een ontwikkelingsperspectief. Wij gaan daarbij uit van de individuele mogelijkheden van elke leerling.

Optimale ontwikkeling

Bij ons aanbod in onderwijs en onderwijsondersteuning gaan we uit van maximale zelfstandigheid. Leerlingen kunnen zich bij Resonans optimaal en in samenwerking met anderen ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Wij gaan ervoor dat leerlingen bij het verlaten van de school op een betekenisvolle plek terechtkomen, waar verdere ontwikkeling mogelijk is.

Ik kan dit

Op school gaat het prima. Op mijn eigen tempo kom ik waar ik wil zijn.

Zelfvertrouwen

Het doel is dat de leerlingen op een plek in onze veelzijdige samenleving komen waar zij zo zelfstandig mogelijk functioneren en met zelfvertrouwen in het leven staan. We bieden onze leerlingen de kennis, houding en vaardigheden die aansluiten bij hun mogelijkheden en talenten. Zo kunnen zij alle kansen benutten, in vervolgonderwijs, dagbesteding of werk én in hun vrije tijd.

Koersplan Resonans

Waar wij voor staan hebben we verwerkt in het Koersplan Resonans. De missie, visie en kernwaarden in dit plan zijn de basis voor ons dagelijks handelen in de onderwijspraktijk voor de jaren 2024-2028. Het koersplan vormt het strategisch kader voor de schoolplannen en groeps-/jaarplannen van alle Resonans-scholen afzonderlijk. Eén ding hebben ze gemeen: ze zijn gericht op het samen creëren van een betekenisvol en uitdagend leerklimaat voor onze leerlingen.

Lees meer over het Koersplan Resonans en bekijk de animatie.