Visual

Waar staan wij voor?

Resonans biedt speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, met een doorgaande leerlijn van 4-20 jaar. Het onderwijsaanbod sluit aan bij het niveau en de ontwikkeling van de leerling en is gericht op de toekomst, samen leven en samen leren.

Iedere leerling heeft een ontwikkelingsperspectief. Wij gaan daarbij uit van de individuele mogelijkheden van elke leerling.

Optimale ontwikkeling

Bij ons aanbod in onderwijs, zorg en externe onderwijsondersteuning gaan we uit van maximale zelfstandigheid en minimale afhankelijkheid. Leerlingen kunnen zich bij Resonans optimaal en in samenwerking met anderen ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Wij gaan ervoor dat leerlingen bij het verlaten van de school op een passende plek terechtkomen, waar verdere ontwikkeling mogelijk is.

Ik kan dit

Op school gaat het prima. Op mijn eigen tempo kom ik waar ik wil zijn.

Zelfvertrouwen

Het doel is dat de leerlingen op een plek in de maatschappij komen waar zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en met zelfvertrouwen in het leven staan. We rusten onze leerlingen zodanig toe dat zij alle kansen kunnen benutten, in vervolgonderwijs, dagbesteding of werk én in hun vrije tijd.