Visual

Koersplan

Het Koersplan is een breed gedragen koers voor Resonans, voor de jaren 2024-2028. We hebben hierbij alle lagen vanuit onze eigen organisatie betrokken, en ook partners als samenwerkingsverbanden, gemeenten en zorgpartners.

Het Koersplan vormt het kader voor de schoolplannen van alle Resonans-scholen. Zij verwerken deze op hun beurt in jaar- en groepsplannen. Onze koers formuleert vier hoofddoelen. Die gaan allemaal over het samen creëren van een betekenisvol en uitdagend leerklimaat, gericht op de doorlopende ontwikkeling van onze leerlingen.

Koersplan hoofddoelen

Onze vier hoofddoelen voor ontwikkeling zijn: kwalificatie (bekwaamheid), socialisatie (je plek in de samenleving), persoonsvorming (je individuele mogelijkheden) en allocatie (je toekomstmogelijkheden).

Verbeteren en verbinden

We volgen vanuit ons Koersplan vier strategische routes om te verbeteren, te verbinden, te ontwikkelen en te innoveren. De basiskwaliteit van ons onderwijs moet op orde zijn, zodat we kunnen werken aan onderwijs dat het zicht op de wereld voor onze leerlingen vergroot. Dit realiseren we via de gezamenlijke route voor continue kwaliteitszorg, zichtbaar gemaakt in de Resonans Routeplanner. We werken daarbij samen met ouders en verschillende partners om de ontwikkeling van onze leerlingen te stimuleren

Ontwikkelen en innoveren

Bij die ontwikkeling nemen leerlingen en medewerkers binnen onze organisatie zoveel mogelijk regie op hun eigen ontwikkeling. We werken toe naar zelforganiserende teams, met medewerkers die tijd en financiering hebben voor hun eigen ontwikkeling. Zo investeren we ook in werkplezier en vitaliteit. Het gaat om medewerkers die meedenken over innovaties en daarmee een rijke leeromgeving creëren voor onze leerlingen. Met meer inclusie en een perspectief voor iedere leerling!

Inspelen op bewegingen om ons heen

Daarbij hebben we ook te maken met veranderende omstandigheden. De beweging om ons heen is soms dwingend, soms inspirerend, en altijd iets om rekening mee te houden. Denk aan de krapte op de arbeidsmarkt of technologische ontwikkelingen. En grote wereldwijde thema’s als klimaatverandering en duurzaamheid. Innovatie vormt ook hier de sleutel tot blijvende ontwikkeling van het onderwijs. Wij willen nu en ook in de toekomst goed onderwijs garanderen, passend bij de mogelijkheden die onze tijd biedt.

Bekijk het Koersplan Resonans (download PDF).
Bekijk het Koersplan Resonans (online).
Of maak gebruik van de praatplaat.

Bekijk hieronder de animatie over het Koersplan: