Visual

Code goed bestuur

Goed bestuur: bijdrage aan goed onderwijs

‘Goed onderwijs voor ieder kind’. Daar draagt goed bestuur van de scholen zeker aan bij. Vandaar dat de PO-Raad de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs heeft vastgesteld. Deze code moet er mede voor zorgen dat scholen in het primair onderwijs goed bestuur hebben en houden. In de Code Goed Bestuur staan bepalingen over de functiescheiding tussen bestuur en intern toezicht, de zorg voor kwalitatief goed onderwijs en een optimale ontwikkeling van leerlingen en medewerkers. Ook zaken als interne verantwoording, communicatie met belanghebbenden en cultuur komen aan bod.

De raad van toezicht en het college van bestuur bij Resonans conformeren zich aan de Code.
Code goed bestuur v2017

Gedragscode integriteit

Resonans heeft een gedragscode integriteit, die regels bevat ten aanzien van de normen en waarden binnen de stichting Resonans. Werken aan integriteit is werken aan een cultuur van bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid en transparantie.

Klokkenluiderregeling

Medewerkers en andere betrokkenen kunnen zonder gevaar voor hun rechtspositie rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de stichting Resonans. Hiervoor is de Klokkenluiderregeling opgesteld.

Klachtenregeling

Indien klachten niet op schoolniveau of door het college van bestuur zijn af te handelen, kunnen (ex)leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers en vrijwilligers van de stichting Resonans terecht bij de landelijke klachtencommissie.

Landelijke klachtencommissie

T (070) 386 16 97
E info@gcbo.nl

Postadres:
Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Bezoekadres:
Gebouw Tauro
Koninginnegracht 19
2514 AB Den Haag