Visual

Missie en visie

Missie

Vanuit het ontwikkelingsperspectief van onze leerlingen, organiseren wij een gespecialiseerd aanbod in onderwijs en ondersteuning. Onze leerlingen hebben een eigen waarde: niets is voor hen vanzelfsprekend. Zij hebben het vermogen zich te verwonderen over alles om hen heen. Zij hebben tijd en aandacht nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Resonans biedt hen een eigen omgeving in zes mooie, veilige en goede scholen met gespecialiseerde professionals.

Visie

We realiseren ons aanbod vanuit een integrale visie op onderwijs en zorg. Die vertalen onze meesters in gespecialiseerd onderwijs naar de dagelijkse praktijk. Hun kennis en hun inzichten zetten we in om de organisatie in de toekomst steeds verder te verbeteren. Vanuit de gedachte ‘samen beter, beter samen’ hebben we daarin korte lijnen met onze ketenpartners. Door deze integrale samenwerking staan de leerling en zijn ouders altijd centraal. Bij Resonans telt ieder talent! Onze leerlingen hebben recht op een volwaardige plek in de maatschappij. We rusten onze leerlingen zodanig toe dat zij alle kansen kunnen benutten om zo zelfstandig mogelijk te leven. In vervolgonderwijs, dagbesteding of werk én in hun vrije tijd.