Visual

Missie en visie

Missie

Resonans veroorzaakt trillingen bij leerlingen en medewerkers, die leiden tot beweging en ontwikkeling.

Resonans veroorzaakt trillingen in haar netwerken en resoneert mee met haar omgeving.

Resonans biedt als krachtige en veilige organisatie voor gespecialiseerd onderwijs een schild van stevigheid voor een plek in de samenleving.

Visie

Samen met leerlingen, ouders en ketenpartners realiseren wij een aanbod van onderwijs en zorg. Dit om onze leerlingen alle kansen te geven om zo zelfstandig en volwaardig mogelijk in onze maatschappij te leven en uit te stromen naar een passende plek in dagbesteding, werk of vervolgonderwijs.