Visual

Koningin Máxima: er zit muziek in het speciaal onderwijs

Koningin Máxima: er zit muziek in het speciaal onderwijs. De koningin is erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas. Op alle 543 scholen voor speciaal onderwijs in Nederland is de komende vijf jaar steeds meer muziek te horen. Daarvoor moeten de handtekeningen gaan zorgen, die op 24 november 2022 zijn gezet onder het MuziekAkkoord speciaal onderwijs. Koningin Máxima was erbij.

Méér Muziek in de Klas

De stichting Méér Muziek in de Klas zet zich samen met partners, ambassadeurs en sponsoren in voor structureel muziekonderwijs voor alle 1,4 miljoen basisschoolkinderen in Nederland en het Caribisch gebied.

Muziek bevordert de sociaal-emotionele ontwikkeling van het brein, maakt kinderen empathischer en vergroot hun zelfvertrouwen, zo toont wetenschappelijk onderzoek volgens de stichting aan.

Introductielessen

Het doel van het MuziekAkkoord is om juist in het speciaal onderwijs het muziekonderwijs te stimuleren. Koningin Máxima was bij een gesprek over het belang van muziek voor leerlingen die een (psychische) stoornis of een beperking hebben en het maatwerk dat daarbij nodig is.

Vakleerkrachten muziek

‘We merken dat speciaal onderwijs extra aandacht nodig heeft’, zegt Jantien Westerveld van Méér Muziek in de Klas. Omdat er te weinig leerkrachten zouden zijn met de juiste vaardigheden, wil de stichting dat er meer mensen specifiek opgeleid worden voor muziekles op scholen voor speciaal onderwijs.

Inspiratiesessies

In het akkoord is afgesproken dat er de komende vijf jaar inspiratiesessies zijn, instrumentenpakketten voor scholen en introductielessen voor muziekdocenten. Meer dan honderd scholen, provincies, culturele instellingen en andere organisaties zijn bij het akkoord betrokken.

Voor de start van het project hebben het ministerie van OCW en verschillende fondsen 50.000 euro beschikbaar gesteld. De stichting Méér Muziek in de Klas onderzoekt nog welke financiering er verder nodig is voor de verankering van de muzieklessen in het speciaal onderwijs.

Onderzoek

Deze maand start ook een onderzoek voor medewerkers in het speciaal onderwijs over de impact van muziekonderwijs (Bron: nos.nl).

Muziek bij Resonans

Resonans juicht muziek in de klas toe. Er wordt ook al volop muziek gemaakt op de Resonans-scholen. Zo heeft De Duinpieper interactieve muzieklessen met 1, 2, 3 Zing. Op De Keerkring so loopt het project Hallo Muziek dat instrumentaal muziekonderwijs op scholen biedt, ongeacht de beginsituatie op school. Bij De Witte Vogel zorgt een muziektherapeut specialistische therapeutische begeleiding. De Korte Vlietschool zet voor muziekonderwijs de methode Eigenwijs Digitaal in. Op de Korte Vlietschool is dit jaar ook een vaktherapeut muziek werkzaam. Bekostigd via de NPO-gelden. ‘We hopen natuurlijk dat dit, zeker nu dit akkoord gesloten is, voortgang kan vinden in de komende jaren’, aldus afdelingsdirecteur Annemarie Meester.

Op de Maurice Maeterlinckschool worden de muzieklessen gegeven door twee medewerkers gespecialiseerd in muziekonderwijs  en is er ook een muziektherapeut. En op De Thermiek so verzorgt een vakleerkracht de muzieklessen. Muziek kent verschillende aspecten: muziek maken, muziek beluisteren en bewegen op muziek. Het vak muziek kent vier componenten om mee te werken: de sociale component, de cognitieve component, de emotionele component en de lichamelijke component. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het model stelt elke leerling in staat om op een zinvolle en creatieve manier met muziek in aanraking te komen, zowel actief als passief.