Visual

GMR Resonans

Voor een goede vertegenwoordiging zitten in de GMR leden namens de negen schoolteams en leden namens de ouders. De GMR werkt in een open cultuur met sectordirectie en college van bestuur

Door samenspel tussen de personeels- en oudergeleding kunnen we verschillende inzichten en achtergronden gebruiken om van elkaar te leren en verbeteringen aan te brengen. We informeren ouders en medewerkers regelmatig en bieden hen de mogelijkheid tot het inzien van GMR-stukken, onder meer via deze website.

Thema’s van alle scholen

De GMR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen. De GMR behandelt thema’s die al onze negen scholen aangaan. Dat zijn zowel onze zes ZML-scholen: Korte Vlietschool en Het Metrum, De Duinpieper, Het Duin, De Oeverpieper en De Keerkring, als onze drie scholen voor LG/(E)MB/LZ: de Maurice Maeterlinckschool, De Thermiek en De Witte Vogel.

De GMR bestaat uit een afvaardiging van de MR van onze negen scholen en bestaat uit de volgende leden:

 • Jan Harm Boiten (voorzitter)
 • Martijn Lasthuizen (vice-voorzitter)
 • Sharron Vaessen (secretaris)
 • Linda v.d.Meer
 • Tom Trommel
 • Esther Alblas
 • Tineke Vellekoop
 • Robert Wong
 • Fred Goemans
 • Kenneth Baidjoe
 • Vacature personeelsgeleding De Keerkring
 • Vacature oudergeleding Noordwijk

Downloads

GMR-huishoudelijk reglement Resonans

GMR-reglement Resonans

GMR-statuut Resonans