Visual

MR scholen

Elk van onze Resonans-scholen heeft een MR. Voor een goede vertegenwoordiging zitten drie à vier medewerkers en drie à vier ouders. De MR is een wettelijk verplicht orgaan en werkt volgens de Wet medezeggenschap op scholen.

De raden spreken regelmatig met de teamleiders over de ontwikkelingen op school. Onderwerpen van overleg zijn bijvoorbeeld verbeteringen in het onderwijs, de besteding van gelden en de veiligheid op school.

Naast de formele bevoegdheden van de MR geeft de raad ook ongevraagd advies, is hij een klankbord voor de teamleiders en een kanaal voor ouders met vragen en/of opmerkingen.

Medezeggenschapsraad De Thermiek

Oudergeleding

Jolanda Loader, voorzitter
Jan Harm Boiten
Annette van der Meij
Maaike Wigboldus

Personeelsgeleding

Sandra Vesseur
Helma Valk
Gabrielle de Winter
Ingrid Verkleij

Te bereiken via: mr@dethermiek.nl

Medezeggenschapsraad De Duinpieper/De Overpieper/Het Duin

Oudergeleding

Bastiaan Selier, voorzitter
Henk Hartgrink
Ilona van Egmond

Personeelsgeleding

Sandra Raaphorst
Debbie vd Plas
Esther vd Berg
Ruurd Eisenga

Te bereiken via: mr@duinpieper.nl

Medezeggenschapsraad De Witte Vogel

Oudergeleding

Mariëlle van de Berg
Christien Dohmen
Jessica Keislair

Personeelsgeleding

Tom Trommel (voorzitter)
Anne Bekking
Linda Leferink
Secretariaat: Renate vd Horst

Te bereiken via: mr@wittevogel.nl

Medezeggenschapsraad De Keerkring

Oudergeleding

Esther Alblas
Marieke Hagels
Marlies van Kapel (voorzitter)

Schoolteam

Wilma Adriaanse
Marloes van Vliet
Vacature

Te bereiken via: mr@keerkring.net

Medezeggenschapsraad Korte Vlietschool

Oudergeleding

Emmy Snippe
Frank Verreck
Sander van der Weg

Personeelsgeleding

Lynn Lardée
Denicke Blommers
Karlijn Streng

Te bereiken via: administratie@st-sol.nl o.v.v. MR

Medezeggenschapsraad Maurice Maeterlinckschool

Oudergeleding

Frans Bosboom
Xandra Thiele
Robert Wong

Personeelsgeleding

Saskia Banens (voorzitter)
Marion Elshof
Saskia Banens
Martijn Lasthuizen
Secretariaat: Corrie Mechelse

Te bereiken via: mr@mmschool.nl