Visual

Kwaliteit

Resonans biedt kwaliteit: wij streven naar bovengemiddelde opbrengsten van het onderwijs. Wij zijn transparant over onze opbrengsten en organisatie en werken voortdurend aan verbetering.

‘Doen wat je belooft’, dat is onze definitie van kwaliteitszorg. Daar hebben onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers in de eerste plaats recht op. Daarnaast ligt vanuit de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en vanuit de Wet op de expertisecentra de opdracht voor scholen zorg te dragen voor kwaliteit. De basis hiervan ligt in de strategische notitie van Resonans. Die vormt voor onze scholen het kader voor de schoolplannen. Resonans heeft een beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie.

Kwaliteitszorgsystemen

Om cyclisch bezig te zijn met kwaliteit, maken we gebruik van de Resonans Routeplanner. Die wijst de weg naar optimale onderwijskwaliteit. ‘Want het beste voor onze leerlingen bereiken’, dat is de nummer één wens van ons team. We helpen leerlingen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke, volwaardige plek in de maatschappij. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit onderwijs die we binnen Resonans bieden. Het is daarom belangrijk om te weten of we de goede dingen goed doen. En daarvoor is de Resonans Routeplanner ontwikkeld.

Op weg naar optimale onderwijskwaliteit

Kwaliteit is een proces dat je heel goed kunt sturen. Iets waar je systematisch aan kunt werken. En dat is wat we elke dag doen, werken aan kwalitatief uitstekende onderwijskwaliteit. Dit filmpje laat zien hoe we zonder omwegen naar kwaliteit op weg zijn. Want werken aan nog beter onderwijs vraagt een routeplan. Wat goed is, borgen we. Wat beter kan, daar werken we aan. Dit doen we samen met onze collega’s op de scholen, leerlingen, ouders, stafbureau, raad van toezicht en GMR. Samen beter, beter samen!

Werkgroep Kwaliteit

Resonans heeft een organisatiebrede werkgroep Kwaliteit, die onder andere helpt met de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). De werkgroep geeft de komende jaren mede vorm aan de ’tussenstops’ in de Resonans Routeplanner.

Op alle scholen hanteert Resonans kwaliteitsbeleid, op enkele scholen willen we de formele kant verder ontwikkelen. Denk aan beschreven processen, een beschreven PDCA-cyclus (plan, do, check, act) en borging van documentbeheer.

Opbrengsten en benchmark

De laatste jaren is de focus op opbrengsten toegenomen. Wij willen kwaliteit blijven bieden en onszelf scherp houden, we participeren daarom in of nemen initiatieven voor de ontwikkeling van benchmarkgegevens voor het speciaal onderwijs.