Visual

Kwaliteit

Resonans biedt kwaliteit: wij streven naar nog beter onderwijs. Wij zijn transparant over onze opbrengsten en organisatie en werken voortdurend aan verbetering.

‘Doen wat je belooft’, dat is de basis van kwaliteitszorg. Daar hebben onze leerlingen, hun ouders en onze medewerkers in de eerste plaats recht op. Daarnaast ligt vanuit de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en vanuit de Wet op de expertisecentra de opdracht voor scholen zorg te dragen voor kwaliteit. De basis hiervan ligt in de strategische notitie van Resonans. Die vormt voor onze scholen het kader voor de schoolplannen.

Resonans Routeplanner

Om cyclisch bezig te zijn met kwaliteit hebben we de Resonans Routeplanner ontwikkeld. Die wijst de weg naar optimale onderwijskwaliteit. ‘Want het beste voor onze leerlingen bereiken’, dat is de nummer één wens van al onze schoolteams. We helpen leerlingen op weg naar een zo zelfstandig mogelijke, volwaardige plek in de maatschappij. Dat heeft alles te maken met de kwaliteit onderwijs die we bij Resonans bieden. Het is daarom belangrijk om te weten of we de goede dingen goed doen.

Beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie

Resonans heeft een beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie, die onder andere helpt met de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Deze adviseur geeft de komende jaren mede vorm aan de ’tussenstops’ in de Resonans Routeplanner. Resonans heeft een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg waarin de Routeplanner een centrale rol speelt.

Opbrengsten en benchmark

De laatste jaren is de focus op opbrengsten toegenomen. Wij willen kwaliteit blijven bieden en onszelf scherp houden. Naast de Resonans Routeplanner voor cyclisch kwaliteitsbeleid, participeren we daarom in – of nemen initiatieven voor – de ontwikkeling van benchmarkgegevens voor het speciaal onderwijs.