Visual

Kwaliteit

Resonans biedt kwaliteit: wij streven naar bovengemiddelde opbrengsten van het onderwijs. Wij zijn transparant over onze opbrengsten en organisatie en werken voortdurend aan verbetering.

We zijn aanspreekbaar op de kwaliteit die wij bieden en streven naar tevreden leerlingen, ouders, medewerkers en partners. We monitoren onze opbrengsten en kwaliteit voortdurend. Dat doen we aan de hand van het Kwaliteitskeurmerk Speciaal Onderwijs (KSO). Resonans heeft een beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie.

Onze scholen in Den Haag, Delft en Zoetermeer beschikken sinds oktober 2016 over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). Op de scholen in Leiden en Noordwijk hanteren we wel kwaliteitsbeleid, maar willen de formele kant verder ontwikkelen. Denk aan beschreven processen, een beschreven PDCA-cyclus en borging van documentbeheer. Resonans streeft ernaar alle zes de scholen te certificeren, zodat Resonans werkt met één KMS dat:

  • het primaire proces centraal stelt;
  • ouders/verzorgers, leerlingen en samenwerkingspartners tevreden stelt;
  • continu wordt verbeterd en/of geoptimaliseerd;
  • gebaseerd is op waardengedreven werken aan kwaliteit;
  • vaste kaders biedt aan de professionals met ruimte om zich optimaal te ontwikkelen en samen te werken voor maximale opbrengst;
  • voldoet aan de gestelde normen in het toezichtskader van de onderwijsinspectie 2017, de CIIO maatstaf 2016 en de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2016.

Opbrengsten en benchmark

De laatste jaren is de focus op opbrengsten toegenomen. Het aantal scholen voor speciaal onderwijs is relatief klein, benchmarkgegevens zijn landelijk (nog) niet beschikbaar.
Wij willen kwaliteit blijven bieden en onszelf scherp houden, we participeren daarom in of nemen initiatieven voor de ontwikkeling van benchmarkgegevens voor het speciaal onderwijs.