Visual

Kwaliteit

Resonans biedt kwaliteit: wij streven naar bovengemiddelde opbrengsten van het onderwijs. Wij zijn transparant over onze opbrengsten en organisatie en werken voortdurend aan verbetering.

We zijn aanspreekbaar op de kwaliteit die wij bieden en streven naar tevreden leerlingen, ouders, medewerkers en partners. We monitoren onze opbrengsten en kwaliteit voortdurend. Dat doen we aan de hand van het Kwaliteitskeurmerk Speciaal Onderwijs (KSO). Resonans heeft een beleidsadviseur Onderwijs & Kwaliteit en Organisatie.

Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Onze scholen in Den Haag, Delft en Zoetermeer kregen in 2019 drie jaar verlenging van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. In het najaar 2020 hebben ook De Thermiek Blauwe Vogelweg, Korte Vlietschool en Praktijkcollege Het Metrum de certificering behaald, met als doel kwaliteitsverbetering. Daarna volgen de Noordwijkse scholen en Vso Leystede. We zijn dus hard op weg om alle Resonans-scholen gekwalificeerd te krijgen. Tijdens de audit kijkt de certificeerder onder andere naar de koers, de organisatie, de kernprocessen en de resultaten van de scholen. Bij de actuele certificering noemde het comité in het bijzonder de betrokken teams die oog voor de leerling hebben. Ook de onderwijs-zorgarrangementen op maat en de kwaliteitsslag in de protocollen vielen de auditoren positief op. Het werken met het Landelijk doelgroepenmodel door alle scholen werd in het rapport geroemd.

Werkgroep Kwaliteit

Resonans heeft een organisatiebrede werkgroep Kwaliteit, die onder andere helpt met de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).

Op alle scholen hanteert Resonans kwaliteitsbeleid, maar op enkele scholen willen we de formele kant verder ontwikkelen. Denk aan beschreven processen, een beschreven PDCA-cyclus (plan, do, check, act) en borging van documentbeheer. Resonans streeft ernaar alle zes de scholen te certificeren, zodat Resonans werkt met één KMS dat:

  • het primaire proces centraal stelt;
  • ouders/verzorgers, leerlingen en samenwerkingspartners tevreden stelt;
  • continu wordt verbeterd en/of geoptimaliseerd;
  • gebaseerd is op waardengedreven werken aan kwaliteit;
  • vaste kaders biedt aan de professionals met ruimte om zich optimaal te ontwikkelen en samen te werken voor maximale opbrengst;
  • voldoet aan de gestelde normen in het toezichtskader van de onderwijsinspectie 2017, de CIIO maatstaf 2016 en de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2016.

Opbrengsten en benchmark

De laatste jaren is de focus op opbrengsten toegenomen. Het aantal scholen voor speciaal onderwijs is relatief klein, benchmarkgegevens zijn landelijk (nog) niet beschikbaar.
Wij willen kwaliteit blijven bieden en onszelf scherp houden, we participeren daarom in of nemen initiatieven voor de ontwikkeling van benchmarkgegevens voor het speciaal onderwijs.